Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Anunţuri

Prima paginăAnunţuri
Prima paginăAnunţuri

Transferuri elevi, 25 aprilie 2024

publicat în Anunţuri

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte în vederea testării:

 • Elevii vor avea asupra lor un document de identitate (certificat de naștere / buletin / carnet de note vizat);
 • Pentru redactarea lucrărilor, elevii vor folosi pix/stilou cu pastă/cerneală albastră. Pentru desene și/sau figuri geometrice vor folosi creion negru, iar pentru calculele specifice problemelor de chimie vor folosi calculatoarele proprii;
 • Repartizarea în săli este menționată în coloana aferentă disciplinei.

 

Probele se vor desfășura astfel:

 

INTERVAL ORAR

DISCIPLINA

NIVELUL

Sala de clasă

12.00 – 13.00

(60 min.)

Matematică

Gimnaziu și Liceu

P7

Limba engleză

Liceu

13.30 – 14.30

(60 min.)

Limba română

Gimnaziu și Liceu

P7

Informatică

Științe (chimie / fizică / biologie)

Liceu

P8

 

Rezultatele vor fi afișate la finalizarea evaluării lucrărilor, în cursul zilei de joi, 25.04.2024, după ora 18,00.

 

Direcțiunea,

citeşte restul

23 04, 2024

Anunturi de etapă. Sesiune transferuri elevi

publicat în Anunţuri

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare, cu hotărârea Consiliului de Administrație și cu procedurile interne, avînd în vedere solicitările unor elevi și avizul ISJ Iași, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași organizează o sesiune de transfer al  elevilor și susținerea examenelor de diferență necesare.

În acest sens, elevii care doresc să se transfere la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași/ în cadrul unității noastre școlare vor depune cererile la secretariatul școlii, în perioada 10.04.2024-18.04.2024.

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru aprobarea cererilor și a transferului sunt:

 • media pe anul școlar anterior trebuie să fie minimum 9,00 - pentru elevii de gimnaziu;
 • media pe anul școlar anterior să fie cel puțin egală cu ultima medie de la specializarea la care se solicită transferul, pentru elevii de liceu;
 • media 10 la purtare;
 • la toate disciplinele la care se susține testare, în contextul acestei sesiuni, nota trebuie să fie  minim 8,50;

Elevii care doresc să se transfere la unitatea noastră vor susține o testare, în data de 25.04.2024, interval orar 12:00-15:00, pentru evaluarea nivelului de cunoștințe ce trebuie să fie compatibil cu nivelul de pregătire din Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași și din clasele vizate.

Elevii de gimnaziu care doresc să se transfere la Colegiul Naţional „Costache Negruzzi vor susține o testare care presupune două probe, Limba română și Matematică, de câte 60 de minute fiecare.

În cazul elevilor de liceu:

 • Elevii care optează pentru specializarea Matematică-Informatică vor susține o testare de câte 60 de minute la disciplinele Matematică și  Informatică;
 • Elevii care optează pentru specializarea Filologie vor susține o testare de câte 60 de minute la disciplinele Limba română și Limba engleză;
 • Elevii care optează pentru specializarea Științe ale Naturii, vor susține o testare de 60 de minute la Matematică și o testare de 60 de minute, la alegere, la una din disciplinele Fizică, Chimie, Biologie;
 • Conform criteriilor specifice stabilite de către Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași, candidații trebuie să obțină minim 8,50 la fiecare probă din cadrul testării.

Precizare: Prin hotărârea Consiliului de Administrație și prin procedurile interne specifice, în această sesiune nu se efectuează transferuri la clasele a VIII-a, a IX-a și a XII-a.

Locuri disponibile pentru transferurile în anul școlar 2023-2024:

 • clasa a V-a - 4 locuri
 • clasa a VI-a - 2 locuri
 • clasa a VII-a - 2 locuri
 • clasa a X-a :
  • Matematică-informatică - 2 locuri
  • Științe ale Naturii - 1 loc
  • Filologie - 2 locuri
 • clasa a XI-a:
  • Matematică-informatică - 2 locuri
  • Științe ale Naturii - 2 locuri
  • Filologie - 1 loc

Programarea examenelor de diferență: 13.05.2024-15.05.2024 (în cazul schimbării profilului/ a specializării).

În funcție de profilul și specializarea elevilor de liceu care solicită transferul, diferențele se vor susține la următoarele discipline:

Clasa finalizată

Profilul și specializarea clasei finalizate 

Profilul și specializarea la care se solicită transferul

Discipline la care se susțin examene de diferență

a IX-a

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/ filologie

Limba latină, clasa a IX-a

a IX-a

Umanist/ filologie

Real/ științe ale naturii

Informatică, clasa a IX-a

a IX-a

Alt profil/ altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/ filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al clasei a IX-a  (din profilul clasei la care se transferă) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine.

a X-a

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/ filologie

Limba latină, clasa a IX-a și clasa a X-a

a X-a

Umanist/ filologie

Real/ științe ale naturii

Informatică, clasa a IX-a și clasa a X-a

a X-a

Alt profil/ altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a și a X-a  (din profilul clasei la care se transferă) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine.

a XI-a

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/ filologie

Limba latină, clasele a IX-a, a X-a și clasa a XI-a

Literatura universală, educație artistică, clasa a XI-a

a XI-a

Umanist/ filologie

Real/ științe ale naturii

Informatică,

Matematică,

Fizică/ chimie, clasele a IX-a, a X-a și clasa a XI-a

a XI-a

Alt profil/ altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/ filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a, a X-a și a XI-a  (din profilul clasei la care se transferă) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine.

 

 

citeşte restul

08 04, 2024