Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Anunturi de etapă. Sesiune transferuri elevi

Prima paginăAnunţuriAnunturi de etapă. Sesiune transferuri elevi
Prima paginăAnunţuriAnunturi de etapă. Sesiune transferuri elevi

Anunturi de etapă. Sesiune transferuri elevi

publicat în Anunţuri

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare, cu hotărârea Consiliului de Administrație și cu procedurile interne, avînd în vedere solicitările unor elevi și avizul ISJ Iași, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași organizează o sesiune de transfer al  elevilor și susținerea examenelor de diferență necesare.

În acest sens, elevii care doresc să se transfere la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași/ în cadrul unității noastre școlare vor depune cererile la secretariatul școlii, în perioada 10.04.2024-18.04.2024.

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru aprobarea cererilor și a transferului sunt:

 • media pe anul școlar anterior trebuie să fie minimum 9,00 - pentru elevii de gimnaziu;
 • media pe anul școlar anterior să fie cel puțin egală cu ultima medie de la specializarea la care se solicită transferul, pentru elevii de liceu;
 • media 10 la purtare;
 • la toate disciplinele la care se susține testare, în contextul acestei sesiuni, nota trebuie să fie  minim 8,50;

Elevii care doresc să se transfere la unitatea noastră vor susține o testare, în data de 25.04.2024, interval orar 12:00-15:00, pentru evaluarea nivelului de cunoștințe ce trebuie să fie compatibil cu nivelul de pregătire din Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași și din clasele vizate.

Elevii de gimnaziu care doresc să se transfere la Colegiul Naţional „Costache Negruzzi vor susține o testare care presupune două probe, Limba română și Matematică, de câte 60 de minute fiecare.

În cazul elevilor de liceu:

 • Elevii care optează pentru specializarea Matematică-Informatică vor susține o testare de câte 60 de minute la disciplinele Matematică și  Informatică;
 • Elevii care optează pentru specializarea Filologie vor susține o testare de câte 60 de minute la disciplinele Limba română și Limba engleză;
 • Elevii care optează pentru specializarea Științe ale Naturii, vor susține o testare de 60 de minute la Matematică și o testare de 60 de minute, la alegere, la una din disciplinele Fizică, Chimie, Biologie;
 • Conform criteriilor specifice stabilite de către Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași, candidații trebuie să obțină minim 8,50 la fiecare probă din cadrul testării.

Precizare: Prin hotărârea Consiliului de Administrație și prin procedurile interne specifice, în această sesiune nu se efectuează transferuri la clasele a VIII-a, a IX-a și a XII-a.

Locuri disponibile pentru transferurile în anul școlar 2023-2024:

 • clasa a V-a - 4 locuri
 • clasa a VI-a - 2 locuri
 • clasa a VII-a - 2 locuri
 • clasa a X-a :
  • Matematică-informatică - 2 locuri
  • Științe ale Naturii - 1 loc
  • Filologie - 2 locuri
 • clasa a XI-a:
  • Matematică-informatică - 2 locuri
  • Științe ale Naturii - 2 locuri
  • Filologie - 1 loc

Programarea examenelor de diferență: 13.05.2024-15.05.2024 (în cazul schimbării profilului/ a specializării).

În funcție de profilul și specializarea elevilor de liceu care solicită transferul, diferențele se vor susține la următoarele discipline:

Clasa finalizată

Profilul și specializarea clasei finalizate 

Profilul și specializarea la care se solicită transferul

Discipline la care se susțin examene de diferență

a IX-a

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/ filologie

Limba latină, clasa a IX-a

a IX-a

Umanist/ filologie

Real/ științe ale naturii

Informatică, clasa a IX-a

a IX-a

Alt profil/ altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/ filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al clasei a IX-a  (din profilul clasei la care se transferă) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine.

a X-a

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/ filologie

Limba latină, clasa a IX-a și clasa a X-a

a X-a

Umanist/ filologie

Real/ științe ale naturii

Informatică, clasa a IX-a și clasa a X-a

a X-a

Alt profil/ altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a și a X-a  (din profilul clasei la care se transferă) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine.

a XI-a

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Umanist/ filologie

Limba latină, clasele a IX-a, a X-a și clasa a XI-a

Literatura universală, educație artistică, clasa a XI-a

a XI-a

Umanist/ filologie

Real/ științe ale naturii

Informatică,

Matematică,

Fizică/ chimie, clasele a IX-a, a X-a și clasa a XI-a

a XI-a

Alt profil/ altă specializare nemenționat(ă) anterior

Umanist/ filologie

Real/ matematică-informatică sau științe ale naturii

Toate disciplinele din trunchiul comun al claselor a IX-a, a X-a și a XI-a  (din profilul clasei la care se transferă) pe care elevul nu le-a studiat la unitatea de la care provine.

 

 

08 04, 2024