Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Rezultate inițiale - Olimpiada de Lectură ca abilitate de viață, clasele a V-a - a XII-a Etapa județeană, Iași, 16 martie 2024

Prima paginăAnunţuriRezultate inițiale - Olimpiada de Lectură ca abilitate de viață, clasele a V-a - a XII-a Etapa județeană, Iași, 16 martie 2024
Prima paginăAnunţuriRezultate inițiale - Olimpiada de Lectură ca abilitate de viață, clasele a V-a - a XII-a Etapa județeană, Iași, 16 martie 2024

Rezultate inițiale - Olimpiada de Lectură ca abilitate de viață, clasele a V-a - a XII-a Etapa județeană, Iași, 16 martie 2024

publicat în Anunţuri

 

Rezultate inițiale [link_pdf]

 

COMUNICAREA REZULTATELOR ȘI GESTIONAREA EVENTUALELOR CONTESTAȚII

  • Rezultatele inițiale vor fi afişate la avizierul și pe site-ul Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași, după finalizarea evaluării, cel târziu în cursul zilei de duminică, 17 martie 2024, până la ora 1200, cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal, conform legii.
  • Eventualele contestaţii se vor depune la secretariatul Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași, în ziua de luni, 18 martie 2024, între orele 1000-1500. Notă: conform regulamentelor specifice, pentru gimnaziu și liceu, candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba scrisă, depunând cerere de reevaluare a lucrării scrise în intervalul de timp anunțat la afișarea rezultatelor inițiale, nefiind prevăzută o etapă intermediară, de vizualizare a lucrării. Dreptul la contestație are ca obiect exclusiv propria lucrare/propriul rezultat. Rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive.
  • Rezultatele finale se vor afişa la avizierul și pe site-ul liceului  cel târziu marți, 19 martie 2024, până la ora 1600 Formular contestație    [pdf]    [doc]

 

CALIFICAREA LA ETAPA NAȚIONALĂ

  • Calificarea la etapa națională se realizează în conformitate cu regulamentele specifice în vigoare, după cum urmează:

1. La etapa naţională a Olimpiadei, participă câte un elev/nivel din fiecare județ, primul în ierarhia nivelului la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament. Important: criterii specifice de departajare în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe primul loc, în vederea calificării la etapa națională:

  • punctajul obținut la subiectul al treilea;
  • punctajul obținut la primul subiect.

2. În plus, vor participa câte 23 de elevi/nivel, care vor fi nominalizați de către Comisia Centrală, pe lista destinată locurilor suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform clasamentului național. Pentru elevii care au obţinut medii/punctaje egale şi ocupă poziţii în clasament care le conferă o potenţială calificare pe locurile suplimentare, nu se face departajare, chiar dacă se depăşeşte numărul de locuri suplimentare atribuite conform Metodologiei-cadru.

  • Elevii calificați pentru etapa națională a olimpiadei pe locurile suplimentare vor fi anunțați oficial, prin conducerea școlii de proveniență/profesorul de limba și literatura română, imediat ce Comisia centrală va transmite în județ aceste informații.

 

Mult succes tuturor!

Comisia județeană

 

 

16 03, 2024