Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Olimpiada de Lectură ca abilitate de viață, clasele a V-a - a XII-a Etapa județeană, Iași, 16 martie 2024

Prima paginăAnunţuriOlimpiada de Lectură ca abilitate de viață, clasele a V-a - a XII-a Etapa județeană, Iași, 16 martie 2024
Prima paginăAnunţuriOlimpiada de Lectură ca abilitate de viață, clasele a V-a - a XII-a Etapa județeană, Iași, 16 martie 2024

Olimpiada de Lectură ca abilitate de viață, clasele a V-a - a XII-a Etapa județeană, Iași, 16 martie 2024

publicat în Anunţuri

 

 

 1. SUSȚINEREA PROBEI

 • Ora la care elevii vor fi prezenţi sâmbătă este 900, cu precizarea că accesul în săli este permis până la ora 930. Elevii se vor legitima cu o copie după certificatul de naştere/carnet de elev avizat pentru anul şcolar în curs/carte de identitate. Proba scrisă va începe la ora 1000 și va dura 3 ore.
 • Lucrările vor fi redactate cu pix sau stilou cu cerneală albastră. Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
 • Elevilor participanți nu le este permis să părăsească sala având asupra lor subiectele de la proba de concurs. Baremele de evaluare și notare vor fi afişate la avizierul școlii, după încheierea probei scrise.
 • Pentru elevii care se deplasează în afara localității pentru a participa la olimpiadă, unitatea școlară are obligația de a desemna un profesor însoțitor, responsabil cu siguranța acestora, conform legislației în vigoare.

 

2. COMUNICAREA REZULTATELOR ȘI GESTIONAREA EVENTUALELOR CONTESTAȚII

 • Rezultatele inițiale vor fi afişate la avizierul și pe site-ul Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași, după finalizarea evaluării, cel târziu în cursul zilei de duminică, 17 martie 2024, până la ora 1200, cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal, conform legii.
 • Eventualele contestaţii se vor depune la secretariatul Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași, în ziua de luni, 18 martie 2024, între orele 1000-1500. Notă: conform regulamentelor specifice, pentru gimnaziu și liceu, candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba scrisă, depunând cerere de reevaluare a lucrării scrise în intervalul de timp anunțat la afișarea rezultatelor inițiale, nefiind prevăzută o etapă intermediară, de vizualizare a lucrării. Dreptul la contestație are ca obiect exclusiv propria lucrare/propriul rezultat. Rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive.
 • Rezultatele finale se vor afişa la avizierul și pe site-ul liceului  cel târziu marți, 19 martie 2024, până la ora 1600.

 

3. CALIFICAREA LA ETAPA NAȚIONALĂ

 • Calificarea la etapa națională se realizează în conformitate cu regulamentele specifice în vigoare, după cum urmează:

1. La etapa naţională a Olimpiadei, participă câte un elev/nivel din fiecare județ, primul în ierarhia nivelului la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de regulament. Important: criterii specifice de departajare în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe primul loc, în vederea calificării la etapa națională:

 • punctajul obținut la subiectul al treilea;
 • punctajul obținut la primul subiect.

2. În plus, vor participa câte 23 de elevi/nivel, care vor fi nominalizați de către Comisia Centrală, pe lista destinată locurilor suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform clasamentului național. Pentru elevii care au obţinut medii/punctaje egale şi ocupă poziţii în clasament care le conferă o potenţială calificare pe locurile suplimentare, nu se face departajare, chiar dacă se depăşeşte numărul de locuri suplimentare atribuite conform Metodologiei-cadru.

 • Elevii calificați pentru etapa națională a olimpiadei pe locurile suplimentare vor fi anunțați oficial, prin conducerea școlii de proveniență/profesorul de limba și literatura română, imediat ce Comisia centrală va transmite în județ aceste informații.

 

Mult succes tuturor!

Comisia județeană

 

Loading...

 

 

15 03, 2024