Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Lansarea unui nou apel de candidatură pentru participarea la mobilităţi suplimentare în cadrul proiectului de Acreditare Erasmus+ (2022-1-RO01-KA121-SCH-000060091) An școlar 2022-2023

Prima paginăProiecteProiecte internaționaleErasmusAcreditare Erasmus+ (2022-2027)Lansarea unui nou apel de candidatură pentru participarea la mobilităţi suplimentare în cadrul proiectului de Acreditare Erasmus+ (2022-1-RO01-KA121-SCH-000060091) An școlar 2022-2023
Prima paginăProiecteProiecte internaționaleErasmusAcreditare Erasmus+ (2022-2027)Lansarea unui nou apel de candidatură pentru participarea la mobilităţi suplimentare în cadrul proiectului de Acreditare Erasmus+ (2022-1-RO01-KA121-SCH-000060091) An școlar 2022-2023

Lansarea unui nou apel de candidatură pentru participarea la mobilităţi suplimentare în cadrul proiectului de Acreditare Erasmus+ (2022-1-RO01-KA121-SCH-000060091) An școlar 2022-2023

publicat în Acreditare Erasmus+ (2022-2027)

În perioada 19.06.2023 – 26.06.2023 se va desfăşura o nouă selecţie a participanţilor la mobilităţi suplimentare finanțate prin programul de Acreditare Erasmus+, conform următorului calendar:

19.06.2023 – afișarea procedurii de selecție aprobată de Consiliul de Administrație;

19.06.2023 – 25.06.2023 – elaborarea și încărcarea dosarelor de candidatură în documentul online la linkul: https://forms.gle/f3zVgJ7v3Z8HRS9u6

26.06.2023 – evaluarea dosarelor;

26.06.2023 – afişarea rezultatelor selecției candidaților la mobilităţi;

În urma desfășurării celor 22 de mobilități la care școala noastră s-a angajat în baza  contractului semnat cu Agentia Nationala pentru anul 2022-2023 ( primul an din perioada de Acreditare) și a unei gestionări responsabile a fondurilor europene de către echipa de management și implementare a proiectului, s-au înregistrat condiții financiare favorabile pentru inițierea unor mobilități suplimentare până la data de 31 august 2023 pentru care putem organiza o nouă selecție dedicată profesorilor și cadrelor didactice auxiliare, a căror activitate poate contribui la atingerea obiectivelor proiectului.

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente în format digital:

  • Formular de înscriere (disponibil aici)
  • Adeverință care să ateste statutul de cadru didactic titular al Colegiului „Costache Negruzzi” Iaşi şi disciplina predată, eliberată de Secretariat (și apoi scanată în format digital);
  • CV succint, format Europass; (în limba română, cu activități relevante pentru proiect, din ultimii 5 ani școlari 2017-2022; model CV Europass: https://www.curriculum.ro/model-cv-europass-romana/#google_vignette)
  • Scrisoare de motivație (în limba engleză, maxim 2 pagini, font Times New Roman, 12, rând 1.5)

 

Pentru depunerea și realizarea dosarului de candidatură se va ține seama de obiectivele propuse și rezultatele estimate menționate în Fișa proiectului Erasmus+ și de următoarea grilă de evaluare:

Componente evaluate

Indicatori de competenţă

Punctaj maxim

 

 

 

 

 

 

 

Experiența

raportată la anii școlari

2017-2022 și auto-evaluarea competenţelor digitale şi lingvistice           

 

 

flexibilitate și abilități de lucru în echipă (prin participarea la proiecte educaționale, membri în comisii de organizare/evaluare etc.)

 

5 puncte

disponibilitate la efort intelectual (studii/cursuri de formare, conferințe, publicații)

 

5 puncte

rezultate la examene şi concursuri

5 puncte

experiență minimă în domeniul TIC (accesare adresă email, descărcare/încărcare de documente, modificare/salvare documente Word, documentare prin mijloace electronice)

10 puncte

competențe lingvistice în limba de comunicare a proiectului – engleză

10 puncte

 

 

 

Scrisoare de motivație

nevoia individuală de formare

5 puncte

impactul la nivelul catedrei

5 puncte

strategii de implementare didactică a cunoștințelor dobândite şi sustenabilitatea activităților din cadrul mobilităților.

5 puncte

 

Punctaj maxim total

 

 

50 puncte

Echipa de management și implementare proiect

18 iunie 2023

 

18 06, 2023