Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Simulare examen de Bacalaureat, 27, 28 și 29 martie 2023

Prima paginăAnunţuriSimulare examen de Bacalaureat, 27, 28 și 29 martie 2023
Prima paginăAnunţuriSimulare examen de Bacalaureat, 27, 28 și 29 martie 2023

Simulare examen de Bacalaureat, 27, 28 și 29 martie 2023

publicat în Anunţuri

ÎN ATENȚIA ELEVILOR CLASELOR a XII-a CARE VOR SUSȚINE SIMULAREA LA  EXAMENUL DE BACALAUREAT - MARTIE 2023

În zilele  27, 28 și 29 martie 2023, în toate unitățile școlare cu elevi în clase terminale de liceu, se va desfășura simularea probelor scrise la examenul de bacalaureat, astfel:

  • Luni, 27 martie 2023, Proba Ea) - Limba și literatura română; 
  • Marți, 28 martie 2023, Proba Ec) - proba obligatorie a profilului - Matematică / Istorie; 
  • Miercuri, 29 martie 2023, Proba Ed) - proba la alegere.

Elevii vor fi prezenți în sălile de examen în fiecare zi a probei cel târziu până la ora 8.30 și se vor legitima pe baza unui document de identitate ( carnet de elev semnat și ștampilat pe anul în curs, carte de identitate).

Vor utiliza pix/stilou cu pastă/cerneală albastră și creion negru pentru scheme, desene, grafice, etc.

Nu vor folosi instrumente de scris de tip Frixion și nici corectoare de tip pic sau pastă albă: orice corectură se face conform metodologiei de examen.

 

Ora începerii probelor este ora 9.00.

Probele se vor desfășura în intervalul orar 9.00-12.00.

 

Repartizarea pe săli de examen se va afișa cu 24 de ore înaintea fiecărei probe la avizierul școlii și pe site-ul școlii.

           

ATRIBUȚIILE CANDIDAȚILOR

(conf. OME nr. 5242/30.08.2022, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2023)

Art. 11 (1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop, nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea  între acndidați sau cu exteriorul.

(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3) - (5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3) - (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați "eliminați din examen", fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații "eliminați din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

 (8) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim, pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

(9) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1) - (7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(10) După parcurgerea etapelor menționate la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1) - (7) și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3) - (5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

 

REPARTIZARE PE SĂLI, 29 MARTIE 2023

 

 

28 03, 2023