Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Simulare Evaluare Națională, 20 și 21 martie 2023

Prima paginăAnunţuriSimulare Evaluare Națională, 20 și 21 martie 2023
Prima paginăAnunţuriSimulare Evaluare Națională, 20 și 21 martie 2023

Simulare Evaluare Națională, 20 și 21 martie 2023

publicat în Anunţuri

ÎN ATENȚIA ELEVILOR CLASELOR a VIII-a CARE VOR SUSȚINE SIMULAREA LA  EVALUARE NAȚIONALĂ – 20-21 MARTIE 2023

În zilele 20 și 21 martie 2023, în toate unitățile școlare cu elevi în clasa a VIII-a, se va desfășura simularea probelor scrise la examenul Evaluare Națională, astfel:

  • LUNI, 20 MARTIE 2023, Proba – Limba și literatura română;
  • MARȚI, 21 MARTIE 2023, Proba– Matematică;

Elevii vor avea acces în sălile de examen conform repartizării afișate pe site-ul Colegiului și la avizier până la ora 8.30 în fiecare zi a probelor scrise, pe baza unui act de identitate  sau a carnetului de elev vizat.

Vor utiliza pix/stilou cu pastă/cerneală albastră și creion negru pentru scheme, desene, grafice, etc.

Nu vor folosi instrumente de scris de tip Frixion și nici corectoare de tip pic sau pastă albă: orice corectură se face conform metodologiei de examen.

Ora începerii probelor este ora 9.00.

Probele se vor desfășura în intervalul orar 9.00-11.00.

Repartizarea pe săli de examen se va afișa cu 24 de ore înaintea fiecărei probe la avizierul școlii și pe site-ul școlii.

               

Extras din OME 5241 din 31 august 2022 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023:

Art.7

(1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările

scrise.

(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

 

REPARTIZARE PE SĂLI SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ, 20 - 21 MARTIE 2023

 

 

19 03, 2023