Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Selecție participanți - Study Tour to Australia

Selecție participanți - Study Tour to Australia

publicat în World School

STUDY TOUR TO AUSTRALIA

Colegiul National Costache Negruzzi Iasi, România

St. Paul’s School Brisbane, Australia

 I. DESCRIEREA PROIECTULUI

Ca urmare a organizării de către Colegiul National Costache Negruzzi a Forumului Internaţional WORLD SCHOOL 2019, prin relațiile stabilite între elevii și profesorii Colegiului și  delegatia reprezentând St Paul’s Scool, Brisbane, Australia, s-a propus un schimb de experienţă adresat elevilor de liceu. Parteneriatul este rezultatul iniţiativei comune a reprezentanțílor celor două școli se va desfăşura sub coordonarea prof.  Florin Iancu și prof.dr. Cristina Mocanu.

În cadrul acestui parteneriat, elevii sunt invitațí să desfăşoare activităţi având ca temă intercunoașterea. Timp de aproximativ 10 zile, elevii Colegiului Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi şi cei ai scolii St. Paul’s, Brisbane vor lucra la un proiect pe această temă, folosind limba engleză ca mijloc de comunicare, în cadrul unui schimb de experiență desfăşurat în scoala gazdă.

II. OBIECTIVE

II.1. Obiective generale: 

Prin proiectul Study Tour to Australia, echipa Colegiului Național “Costache Negruzzi” Iaşi îşi propune:

 • Să dobândească o nouă perspectivă asupra lumii;
 • Să descopere mărcile identitare ale culturilor română, respectiv australiana, infirmând stereotipuri în favoarea toleranţei culturale;
 • Să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

 

II.2. Obiective specifice: 

 • Să-şi dezvolte competenţele de comunicare în limba engleză, limba de comunicare a parteneriatului;
 • Să pună bazele unui parteneriat de lungă durată, ale cărui activităţi să se desfăşoare anual în şcoala noastră în anii pari şi în şcoala parteneră în anii impari

 

III. PARTICIPANŢI 

Proiectul se adresează elevilor care, în anul par, sunt în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a. Acestia sunt invitați să se înscrie în acest program, completând formularul online. Echipa va fi formată din 15 elevi (pentru a respecta principiul egalităţii de şanse, vor fi selectati un numar egal de elevi pe nivel de studiu).

De asemenea, întrucât organizarea programului este auto-finanțată, elevii vor trebui să facă dovada aducerii la cunoştinţă şi asumarea aspectelor financiare de către părinţi/tutori legali, prin completarea, listarea și semnarea Acordului de participare.

Formularul va fi completat online, cu încărcarea documentelor solicitate (CV, Scrisoare de motivatie, Acord de participare, Dovada competentei lingvistice in limba engleză)

Acordul de participare va fi completat şi semnat de către părinte/tutore legal, scanat si incarcat in formularul de aplicatie online şi predat coordonatorilor.

 

IV. ACTIVITĂŢI

 • vizite la principalele obiective turistice ale oraşului şi ale zonei Brisbane (Tangalooma, Gold Coast, Australia Zoo, etc.);
 • asistenţă la activităţi didactice în şcoală;
 • reprezentaţii artistice care pun în valoare aspecte culturale specifice ţărilor partenere;
 • organizarea unor ateliere de lucru – Aboriginal Workshops

 

V. BUGET 

Cazare şi transport – în familii şi în unitati de cazare organizate de scoala partenera (buget propriu)

Activităţile proiectului – buget propriu şi bugetul şcolii

 

VI. IMPACT 

Contactul nemijlocit între culturile română şi australiană va deschide noi perspective de a privi lumea, într-un context geo-politic care îndeamnă, acum mai mult ca oricând, la cunoaşterea mărcilor identitare ale unui popor în vederea formării şi dezvoltării toleranţei culturale şi a eliminării discriminărilor. Astfel, elevii implicate în acest proiect vor avea ocazia de a trece de bariere lingvistice şi culturale pentru a descoperi dialogul cu membrii unei comunităţi îndepărtate nu doar geografic, ci şi din punctul de vedere al posibilităţii unor interacţiuni frecvente.

De asemenea, elevii vor comunica în limba engleză, într-o tară în care această limbă este una oficială. Interacțiunea cu comunitatea locală și cu elevi de aceeasi vîrstă va permite accesul direct la cultura şi limba ţării gazde şi va facilita o mai bună cunoaştere şi înţelegere a obiceiurilor şi a tradiţiilor locale.

Coordonatorii acestui proiect îţi propun să îl transforme într-un parteneriat de lungă durată, alternând mobilităţile în ţările partenere în fiecare an.  

 

SELECȚIA PARTICIPANȚILOR

COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI" IAȘI

 

 

Selectia elevilor participanți în cadrul proiectului Study Tour to Australia va avea loc în perioada 09.03.2020 – 20.03.2020. Selectia se va realiza in baza formularului de candidatura completat online (https://form.jotform.com/200631300249037) , care va fi evaluat dupa cum urmeaza: 

 • Curriculum Vitae – max. 10 puncte
 • Scrisoare de motivatie (în limba engleza) – max. 10 puncte
 • Nivel de competență lingvistică (certificat printr-un document ce atesta promovarea unui examen de limba engleză sau prin declarația scrisă a profesorului de la clasă) – max. 10 puncte

 

si va fi însoțit obligatoriu de Acordul de participare, semnat de parinte/tutore legal, disponibil aici in format .docx

 

Termenul limită pentru completarea formularului online:

15 MARTIE 2020

Afișarea rezultatelor: 20 Martie 2020  

 

Coordonatori proiect: 

prof. Florin Iancu

prof. dr. Cristina Mocanu

Loading...

06 03, 2020