Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Proiectul de analiză a percepţiilor şi atitudinilor elevilor faţă de situaţia de evaluare şi a modalităţilor de coping aplicate în vederea reducerii stresului asociat acestor situaţii

Prima paginăProiecteProgramul “Părinţi pentru părinţi”Proiectul de analiză a percepţiilor şi atitudinilor elevilor faţă de situaţia de evaluare şi a modalităţilor de coping aplicate în vederea reducerii stresului asociat acestor situaţii
Prima paginăProiecteProgramul “Părinţi pentru părinţi”Proiectul de analiză a percepţiilor şi atitudinilor elevilor faţă de situaţia de evaluare şi a modalităţilor de coping aplicate în vederea reducerii stresului asociat acestor situaţii

Proiectul de analiză a percepţiilor şi atitudinilor elevilor faţă de situaţia de evaluare şi a modalităţilor de coping aplicate în vederea reducerii stresului asociat acestor situaţii

publicat în Părinți pentru Părinți

În vederea optimizării adaptării şcolare şi emoţionale a elevilor aflaţi în situaţii de evaluare şi asigurării calităţii procesului instructiv-educativ, Cabinetul de asistenţă psihopedagogică din cadrul Colegiului „Costache Negruzzi” a desfăşurat în perioada ianuarie-februarie 2015 proiectul de analiză a percepţiilor şi atitudinilor elevilor faţă de situaţia de evaluare şi a modalităţilor de coping aplicate în vederea reducerii stresului asociat acestor situaţii.

În urma centralizării datelor, am constatat că situaţia de evaluare este percepută diferit de elevi, în funcţie de trăsăturile de personalitate (emotivitate, tipul dominant de reacţii în situaţii dificile, modalitatea de a face faţă unei probleme etc), dar şi de specificul situaţiei de evaluare (dificultatea sarcinii, importanţa, modalitatea de realizare etc). Confruntându-se cu solicitări care induc un grad variabil de stres, unii elevi reacţionează disproporţionat în preajma examenului, chiar dacă sunt pregătiţi foarte bine. În acest context, atitudinea şi suportul părinţilor sunt decisive pentru asigurarea echilibrului psihologic al elevului. Cu cât copiii sunt mai mici, cu atât mai mult simt nevoia să fie susţinuţi şi încurajaţi, părinţii ajutându-i să perceapă situaţia de evaluare drept o modalitate de a-şi identifica punctele tari şi pe cele slabe, ultimele fiind un stimul pentru a accede la noi strategii, metode, acţiuni de optimizare a competenţelor.

Despre toate acestea am discutat joi, 26 februarie 2015, cu părinţii elevilor din clasa a IV-a B, la invitaţia doamnei prof. înv. primar Mona Balan. Întâlnirile cu părinţii având ca temă pregătirea psihologică a elevilor aflaţi în situaţii de evaluare vor continua, echipa de implementare a Programului Părinţi pentru Părinţi abordând fiecare colectiv de părinţi ai elevilor aflaţi în situaţia de a susţine o evaluare naţională/examen, la o dată care va fi comunicată de către fiecare profesor înv. primar/diriginte.

Vă mulţumim pentru participare şi implicare!

03 03, 2015