Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Studiul sociologic: Capitalul educațional din perspectivă intergenerațională

Prima paginăProiecteProgramul “Părinţi pentru părinţi”Studiul sociologic: Capitalul educațional din perspectivă intergenerațională
Prima paginăProiecteProgramul “Părinţi pentru părinţi”Studiul sociologic: Capitalul educațional din perspectivă intergenerațională

Studiul sociologic: Capitalul educațional din perspectivă intergenerațională

publicat în Părinți pentru Părinți

În perioada decembrie 2014 – ianuarie 2015, în cadrul Colegiului "Costache Negruzzi" Iaşi, s-a derulat studiul sociologic intitulat Capitalul educațional din perspectivă intergenerațională. Acesta a fost inițiat de Vasiliu Roxana-Mihaela, bursier doctorand, proiect POSDRU/159/1.5/S/133675, Beneficiar Academia Română, Filiala Iași și doctorand al Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Specializarea Sociologie şi s-a derulat cu sprijinul cadrelor didactice şi al profesorilor consilieri şcolari din Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică al Colegiului.

Studiul a vizat relația dintre familie și mediul educațional, trasarea percepţiilor elevilor în legătură cu rolul familiei în transmiterea capitalului educaţional, identificarea perspectivelor de viitor ale acestora, stabilirea rolului părinţilor/altor actori în alegerea unităţilor de învăţământ. Alte aspecte surprinse: rolul educației în accepțiunea tinerilor, stiluri educative promovate în familie, obiceiuri de consum cultural, roluri parentale/familiale în raport cu educația copiilor etc.

Au fost aplicate 139 chestionare elevilor din 12 clase de nivel liceal (folosind un pas statistic de doi), acestea fiind auto-administrate (completate de elevi sub supravegherea cercetătorului), respectându-se principiul confidențialității datelor. La studiu au participat 42% elevi de gen masculin şi 58% elevi de gen feminin; majoritatea elevilor chestionaţi locuiesc în mediul urban (84,10%), iar 57.2% au afirmat că au fraţi/surori. Un procent de 74,6% dintre elevii chestionaţi sunt înscrişi la profilul real, iar 25,4% la profilul uman; un procent semnificativ (56,50%) au media generală din ultimul an peste 9,50, iar 4,30% dintre elevi au avut media 10.

Raportul de cercetare poate fi consultat în varianta extinsă în cadrul Cabinetului de Asistenţă Psihopedadogică din Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi. Pentru conturarea unui profil socio-educaţional general al populaţiei şcolare selectăm câteva aspecte relevante din Raport, mulţumind pe această cale cercetătorului care ne-a pus la dispoziţie aceste date:

• Majoritatea elevilor locuiesc cu ambii părinţi, acest fapt contribuind în mod semnificativ la asigurarea echilibrului structurii familiale;
• Elevii provin, în majoritate, din familii cu un nivel educaţional ridicat, majoritatea părinţilor fiind absolvenţi de studii superioare (facultate, masterate, studii doctorale şi post-universitare); această distribuţie corelază cu statutul ocupaţional al părinţilor, atât mamele, cât şi taţii fiind în majoritate salariaţi, fapt care asigură un nivel bun de trai.
• Majoritatea elevilor afirmă că familia le oferă tot ceea ce au nevoie pentru desfăşurarea optimă a activităţii şcolare (rechizite, manuale, cărţi, instrumente de lucru etc). Majoritatea elevilor chestionaţi consideră că învăţământul liceal este accesibil tuturor persoanelor, indiferent de etnie, vârstă, gen, în mare măsură (53,6%), în timp ce procentajul respondenților care sunt de părere că învăţământul universitar este accesibil în mare măsură tuturor persoanelor este de 42,8%;
• Relaţia elevilor cu părinţii este apreciată ca fiind foarte bună (50,70%) şi bună (29%), majoritatea elevilor afirmând că familia îi încurajează să se ocupe de şcoală, de învăţat, de realizarea profesională, susţinându-i în alegerea carierei sau în deciziile privind viitorul profesional;
• Un procent semnificativ de elevi (97,80%) intenţionează, după terminarea clasei a XII-a, să se înscrie la o facultate, iar aceste planuri coincid în mare măsură cu cele ale părinţilor;
• Pentru majoritatea elevilor, Colegiul „Costache Negruzzi” din Iaşi a reprezentat prima opţiune la înscrierea în clasa a IX-a; dintre persoanele care au influenţat această opţiune, părerea părinţilor a contat cel mai mult;
• Relaţia părinţilor cu şcoala este pozitivă şi constantă, părinţii venind la şedinţele cu părinţii sau din proprie iniţiativă, pentru a se interesa de situaţia la învăţătură a elevului; aproape jumătate dintre elevi (44.9%) au declarat că părinţii ţin legătura cu dirigintele clasei şi în afara şedinţelor cu părinţii;
• În general, durata pregătirii temelor variază, de la 2 la 6 ore; majoritatea elevilor sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de rezultatele şcolare obţinute până în prezent, 42,80% dintre elevi câştigând burse de merit sau premii la concursurile şcolare;
• Cel mai frecvent elevii primesc ajutor în pregătirea pentru şcoală din partea mamei; acest lucru corelează cu faptul că cel mai des activitatea de pregătire şcolară a elevului este controlată predominant de mamă, comparativ cu cea efectuată de tată, bunici, fraţi/surori;
• În ceea ce priveşte principalele recompense folosite de părinţi în cazul obţinerii unor rezultate bune la şcoală de către elevi, aceastea vizează cu prioritate aspecte de ordin material: primirea de cadouri, excursii/tabere, ieşiri în oraş, cumpărături; cu mai puţine menţiuni se clasează laudele/felicitările. Principalele sancţiuni aplicate de părinţi în cazul obţinerii unor note mici vizează restricţii privind utilizarea calculatorului, internetului, telefonului mobil, reducerea banilor de buzunar, interzicerea sau diminuarea numărului de ieşiri în oraş/la diferite evenimente sau impunerea unui program de studiu extins;
• Un procent semnificativ de elevi (55,80%) sunt implicaţi în activităţi extracurriculare, cursuri de iniţiere/perfecţionare. Principalele tipuri de activităţi în care sunt implicaţi elevii sunt: cercuri ştiinţifice/centre de excelenţă, cursuri de limbi străine, voluntariat, cercuri artistice (teatru, instrumente muzicale, dans), activităţi sportive.
• Aspectele cele mai importante pentru reuşita în viaţă a unei persoane sunt, în percepţia elevilor Colegiului "Costache Negruzzi": să fie muncitoare (foarte important - 53,60%), să aibă studii superioare (50%), să aibă părinţi educaţi (47,10%).

Nota cercetătorului: Sondajul face parte dintr-o cercetare sociologică mai amplă, realizată la nivelul mai multor unități de învățământ liceal din municipiul Iași. Mențiune: Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675 “Inovare și dezvoltare în structurarea și reprezentarea cunoașterii prin burse doctorale și postdoctorale (IDSRC - doc postdoc)”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Stimaţi părinţi, vă puteţi exprima opiniile cu privire la acest studiu trimiţându-ne un mesaj la adresa de e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Vă mulţumim anticipat şi vă aşteptăm la întâlnirile noastre viitoare!

Totodată, vă urăm, cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, ca Lumina Învierii să vă dăruiască multă sănătate, bucurii şi pace!

Echipa de implementare a Programului PĂRINŢI PENTRU PĂRINŢI

07 04, 2015