Now loading.
Vă rugăm aşteptaţi.

Menu

Proiecte internaționale

Prima paginăProiecteProiecte internaționale
Prima paginăProiecteProiecte internaționale

PROIECTUL LEONARDO DA VINCI LLP-LdV/IVT/2013/RO/202 Web skills by stimulating programming abilities in JavaScript

publicat în Proiecte internaționale

Grupul ţintă este format din 21 de elevi din clasele a IX-a şi a X-a aflat în formare iniţială - IVT, specializarea matematică-informatică, care vor efectua 60 de ore de practică/laborator în domeniul programării web. Pe timpul desfăşurării celor 60 de ore se va urmări dezvoltarea următoarelor competenţe web: - utilizarea caracteristicilor şi a instrucţiunilor JavaScript; - utilizarea funcţiilor şi a evenimentelor JavaScript; - dezvoltarea capacităţilor de programare prin utilizarea obiectelor JavaScript. Scopul urmărit este dezvoltarea gândirii antreprenoriale la elevi şi crearea de abilităţi de programare în JavaScript necesare dezvoltării de pagini Web, completate de dezvoltarea competenţelor lingvistice în limba germană. Stagiul are loc în Germania, Karlsruhe, la instituţia "alfatraining" în perioada 12 mai 2014 – 25 mai 2014. Selecţia elevilor interesaţi de proiectul propus va fi realizată pe baza a două probe eliminatorii şi a unui test scris. Primii 21 de elevi (care au punctajul cel mai mare la testul scris) vor fi declaraţi admişi în proiect. Proiect nr. LLP-LdV/IVT/2013/RO/202 Web skills by stimulating programming abilities in JavaScript. Paşii necesari pentru participarea la acest proiect sunt: 1. Dosarul de candidatură: se depune la secretariatul şcolii în perioada 2-4 decembrie 2013şi cuprinde: - C.I. (xerox); - scrisoare de intenţie; - acordul scris al ambilor părinţi / susţinătorilor legali pentru deplasarea în Germania în perioada menţionată (descărcare formular). 2. Selecţia va fi realizată pe baza următoarelor probe şi criterii: • proba 1 eliminatorie: rezultate la învăţătură (media >= 9.00), media la informatică >=8.50, frecvenţa la ore (peste 95%) şi nota 10 la purtare, din ultimul şi din prezentul an şcolar; • proba 2 eliminatorie: interviul, ce se va desfăşura pe data de 5 decembrie 2013: - se va evalua profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere) şi portofoliul candidatului; - cunoştinţe de cultură generală (istorie, geografie, biologie); • selecţie prin test: se va desfăşura pe data de 9 decembrie 2013, ora 1200-1400, alcătuit din: a - test grilă de utilizare a calculatorului (25 puncte); b - test despre noţiuni de internet şi HTML (25 puncte); c – test despre noţiuni de programare (20 puncte); d - test scris de limba germană (nivel A1) (30 puncte); Se vor califica primii 21 de elevi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, plus 3 rezerve. 3. Afişarea rezultatelor: 9 decembrie 2013, ora 1900, la avizierul şcolii, pe site-ul şcolii www.colegiulnegruzzi.ro şi pe site-ul coordonatorului de proiect www.neagulucian.info. Eventualele contestaţii la proba scrisă (selecţia prin test) se vor depune la secretariatul şcolii pe data de 10 decembrie 2013, ora 830-1000. Rezultatele finale vor fi afişate pe data de 10 decembrie 2013, ora 1400, la avizierul şcolii, pe site-ul şcolii www.colegiul negruzzi.ro şi pe site-ul coordonatorului de proiect www.neagulucian.info 4. Rezultate proba 1 şi 2 (descarcare rezultate)

Bibliografie si modele de itemi

Bibliografie si modele de itemi

Selectie candidati

Selectie candidati - detalii

Set modele itemi

Test model 1

Test model 2 

citeşte restul

14 02, 2020

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a IX-a (2016/2017)

publicat în Proiecte internaționale

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a IX-a (2016/ 2017)
„Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”

Uniunea Europeană se confruntă cu poate cea mai profundă criză a refugiaților. În contextul în care sute de mii de oameni își părăsesc țările, din cauza războiului, a violenței și a traficanților, pentru speranța unei vieți mai bune, Europa reprezintă în continuare nu doar un spațiu geografic ci și unul al valorilor asumate de veacuri, respectând demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept, drepturile omului indiferent de apartenența sau nu la un grup minoritar, și mai ales libertatea de exprimare.
Gestionarea eficace a migraţiei constituie o provocare pe termen lung la care construcția europeană, caracterizată prin stat de drept, democrație, pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi, trebuie să răspundă prin acţiuni pe mai multe planuri, astfel încât fenomenul migraţiei să fie abordat sub toate aspectele sale: stabilitatea economică şi politică, drepturile omului, securitatea, gestionarea crizelor, precum şi aspectele umanitare şi cele legate de dezvoltare şi de mobilitate.
În acest cadrul se desfășoară anul acesta concursul național Euroscola, organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) și Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ), competiție în care Colegiul Naţional “Costache Negruzzi” din Iaşi se înscrie cu o echipa formată din 24 de elevi selectați în urma unei proceduri de selecție interne şi 2 profesori coordonatori. Echipa își propune realizarea, pe de o parte, a scenariul unei scurte piese de teatru (scenetă) care să reflecte abordarea originală a contextului fenomenului migrației, iar pe de alta, realizarea unor sesiuni informative pentru membrii echipei, care să contribuie deopotrivă la conștientizarea rolului instituțiilor europene, în special a Parlamentului European, dar și la lărgirea orizonturilor informaționale și artistice ale echipei în perspectiva realizării piesei de teatru. Activitaţile propuse se vor desfăşura în perioada 09.06.2016 – 09.10.2016, conform obiectivelor competiţiei.

OBIECTIVE

Echipa Colegiului “Costache Negruzzi” din Iaşi îşi propune ca prin proiectul „Criza refugiaților într-o Europă a valorilor” să atingă următoarele obiective:
- Să se informeze în mod responsabil cu privire la situația reală a fenomenului migrației în general și în Europa (cauze, efecte, soluții în plan social, financiar, politic, religios și cultural);
- să descopere mărcile identitare ale altor culturi, infirmând stereotipuri în favoarea diversității și toleranței culturale;
- să dobândească o nouă perspectivă asupra lumii;
- să dezvolte capacitatea de analiză și sinteză și creativitatea elevilor;
- să dezvolte abilitățle de comunicare și lucru în echipă;
- să realizeze scenariul piese de teatru având ca temă criza refugiaților în Europa, precum și punerea în scenă și promovarea rezultatelor proiectului în comunitatea locală și națională.

COMPONENŢA ECHIPEI

Pentru a respecta principiul egalităţii de şanse, în perioada 25 mai 2016 – 2 iunie 2015, Colegiul “Costache Negruzzi” a realizat o selecţie a grupului de elevi care vor participa în activităţile asociate competiţiei Euroscola.
Astfel, în perioada 25 mai 2016 – 1 iunie 2016, elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a au fost invitaţi să se înscrie în competiţia de selecţie prin depunerea unui dosar care să cuprindă un CV personal şi o scrisoare de intenţie. În data de 02 iunie 2016 a avut loc interviul de selecţie a candidaţilor, realizat și evaluat de către elevi participanți la competiția anterioară Euroscola 2014.
În competiție s-au inscris 34 de candidați, ponderea etapelor de selecţie fiind echilibrata. Pentru dosarul de candidatură a fost acordat un punctaj ponderat al activităţilor prezentate în CV (maximum 15 puncte), conținutul scrisorii de intenție a fost evaluat cu maximum 15 puncte, iar pentru interviu s-a acordat un punctaj de maximum 15 de puncte.
Afişarea rezultatelor competiţiei a avut loc pe data de 3 iunie 2016, pe pagina de Facebook a comunității Negruzzi is Euroscola, dedicată proiectelor intrate în competiție din școala noastră (în 2014 și 2016).

Coordonatori:

Prof. dr.Anca Voicu
Prof. dr. Cristina Mocanu

Membrii echipei:

Medeleanu Maria Teodora
Anghel Florin Mihai
Tîrziu Ingrid Mihaela
Pilă Ştefania
Fechet Şerban
Caunii Maria
Iancu Teodor
Filip Ioana Adelina
Gafiţianu Alex
Cărăuşu Bianca
Văleanu Mara
Popa Alexia Theodora
Grigoraş Sabin
Fuchs Lisa
Creţu Cosmina
Leonte Radu
Acatrinei Eusebiu
Solomon Bianca
Nistor Diana
Tuchiluş Vlad
Chiriţă Elena
Acasandrei Ilinca
Ichim Dragoş
Ştefănescu Ioanina

STADIILE PROIECTULUI

Înaintea stabilirii activităţilor concrete ce urmează a fi derulate în cadrul proiectului, conform obiectivelor propuse, au avut loc câteva etape preliminare ce au inclus selectarea membrilor echipei de proiect, întâlniri de lucru pentru stabilirea obiectivelor concrete al proiectului şi a activităţilor ce vor fi desfăşurate. Astfel, în vederea organizării proiectului în cadrul şcolii noastre, s-a avut în vedere fixarea unei strategii de management care să conducă la realizarea obiectivelor fixate precum şi propunerea de activităţi concrete, a unui buget minim şi a unor strategii de atragere de parteneri şi sponsori. Lansarea oficială a proiectului se va realiza prin publicarea pe site-ul şcolii precum, pe pagina de Facebook (care va fi actualizată pe toată durata proiectului) și prin informarea instituțiilor organizatoare. Lansarea proiectului va avea loc în cadrul unui eveniment amplu, desfășurat în amfiteatrul școlii, printr-o predare simbolică a ștafetei de către participanții din proiectul Euroscola 2014, participanți în cadrul Zilei Euroscola la Parlamentul European, 27 noiembrie 2015, absolvenți ai claselor a XII-a.

ACTIVITATI PROPUSE:

I. Lansarea proiectului
II. Documentare și promovare în comunitate (workshop, elaborare de materiale – logo, slogan, site, pliant, sponsori);
III. Realizarea scenariului original pe baza rezultatelor documentării;
IV. Pregătirea reprezentației teatrale (regie, costume, elemente artistice);
V. Prezentarea și promovarea spectacolului (turneu);
VI. Analiză și reflecție (impactul asupra comunității, sustenabilitate, realizarea dosarului

citeşte restul

14 02, 2020

Proiectul COMENIUS BILATERAL- COM-12-PBL-53-RO-FR (septembrie 2012 - august 2014)

publicat în Proiecte internaționale

Tema: "Collaborative contribution to Wikipedia content on fantastic creatures in Romanian and French cultures" /Elaborarea comuna de materiale pentru platforma Wikipedia pe tema creaturilor fantastice din culturile romana si franceza

Institutia coordonatoare: Colegiul "Costache Negruzzi" din Iasi, Romania

Institutia partenera: Collège “Georges Courteline” din Paris, Franţa.

Profesorii coordonatori: Gianina Artenie si Cristian Elenin

Profesori colaboratori: Denisa Manoiu si Anca Voicu

Elevi participanti: 20 de elevi de gimnaziu (clasele a VI-a , a VII-a si a VIII-a)

Mobilitati planificate: 24 martie- 6 aprilie 2013, gazda: Collège “Georges Courteline” din Paris, Franţa.

13-26 octombrie 2013, gazda: Colegiul "Costache Negruzzi" din Iasi, Romania

LINK PROIECT - AICI

Colegiul “Costache Negruzzi” si-a depus in cursul anului scolar 2011-2012 candidatura pentru obtinerea finantarii unui proiect bilateral Comenius. In urma evaluarii efectuate de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP), proiectul “Collaborative contribution to Wikipedia content on fantastic creatures in Romanian and French cultures”, initiat de catre cadre didactice de la Colegiul “Costache Negruzzi” din Iasi si Collège “Georges Courteline” din Paris, Franta, a obtinut un grant pentru un schimb cultural ce va consta in mobilitati de elevi si profesori, vizite de lucru, vizite culturale si activitati educative specifice pe tema proiectului.

Initiativa vizeaza crearea oportunitatii la elevii din Iasi si Paris de a se implica in toate etapele conceperii si realizarii unui proiect comun. Va fi ocazia pentru ei de a-si dezvolta abilitatile lingvistice prin folosirea limbii engleze ca limba straina de contact, si de a dobandi notiuni de comunicare in limbile partenerilor, respectiv romana si franceza. Scopul final este crearea de pagini Wikipedia in cele 3 limbi amintite, avand ca tema reprezentarile creaturilor fantastice in ambele culturi, cu precadere, Vrajitoarea.. Acesta va fi prilejul pentru elevi de a intreprinde cercetari legate de acest subiect, urmand sa se intalneasca in cadrul mobilitatilor pentru a realiza transferul de cunostinte si a elabora un text comun pe baza punctelor de divergenta , dar mai ales de convergenta dintre productiile lor.

Principalul vector al comunicarii va fi platforma colaborativa PiratePad.net , pe care fiecare echipa va afisa informatiile si va oferi partenerului posibilitatea de a le verifica si de a comunica propriile observatii, intr-un proces de transmitere continua si reciproca a datelor.

Intr-o prima etapa, se va proceda la selectia celor 20 de elevi participanti (plus 2 rezerve) pe baza criteriilor si in conditiile afisate pe site-ul colegiului si la afisierul de proiecte europene.

Dupa activitatea de culegere de informatii, de selectare a materialelor – texte, filme, reprezentari grafice etc.- cei 20 de elevi romani insotiti de 4 cadre didactice vor face in cursul lunii martie a anului 2013 o deplasare la partenerii francezi, impreuna cu care vor elabora primele pagini Wikipedia cu sinteza muncii colaborative, in limbile franceza, romana si in engleza ca limba de lucru. Se vor stabili de asemenea noile obiective si calendarul pentru activitatile urmatoare.

In cursul lunii octombrie a anului 2013, partenerii francezi (30 de elevi insotiti de 4 profesori) vor veni in Romania. Impreuna cu elevii romani, ei vor stabili varianta finala a textelor care vor completa paginile Wikipedia, si de asemenea vor prezenta programe artistice pe tema Vrajitoarei, vor organiza o expozitie de obiecte specifice acestor personaje, o expozitie de fotografii si vizite culturale.

Criterii de selectie elevi pentru participare la proiectul COMENIUS

 • abilitati deosebite de comunicare in limba de lucru a proiectului (limba engleza) cat si limba de comunicare a partenerilor (limba franceza)
 • abilitati de lucru pe calculator (tehnoredactare, editare text, design fotografie, grafica, film)
 • performante scolare deosebite, participari meritorii la olimpiade si concursuri (in baza portofoliului)
 • toleranta, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare si lucru in echipa
 • curiozitate intelectuala, capacitate discursiva, argumentativa, spirit de initiativa
 • implicare in proiecte, activitati de voluntariat, alte activitati extrascolare
 • disponibilitatea familiei de a oferi gazduire elevilor din tara partenera precum si de a sprijini activitatile proiectului pe durata desfasurarii lor in tara (octombrie 2013)
 • stare buna de sanatate
 • varsta intre 12-17 ani

Criterii de selectie profesori pentru participare la proiectul COMENIUS

 • abilitati deosebite de comunicare in limba de lucru a proiectului (limba engleza) cat si limba de comunicare a partenerilor (limba franceza)
 • toleranta, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare si lucru in echipa
 • experienta in organizarea si coordonarea de proiecte, activitati de voluntariat, excursii si alte activitati extrascolare
 • abilitati de lucru pe calculator (tehnoredactare, editare text, design fotografie, grafica, film)
 • disponibilitate la efort intelectual si adaptare la lucru sub presiunea timpului, spirit de initiativa, spirit de observatie
 • stare buna de sanatate
 • implicare in faza initiala de concepere a proiectului si de gasire a partenerilor externi

Selectia elevilor si a profesorilor participanti se va desfasura joi, 29 noiembrie 2012, la orele 11.00, in Amfiteatrul Colegiului.

Obiective:

 • constientizarea importanta valorilor culturale, sa dezvoltam in randul elevilor aprecierea si preocuparea fata de aceste valori, fie ca sunt autohtone sau straine;
 • incurajarea educatiei pentru toleranta si diversitate la nivel national si european prin folosirea unor surse variate despre creaturile fantastice in general si a imaginii vrajitoarei in particular, perceputa ca un personaj negativ de catre comunitate;
 • sprijinirea invatarii limbilor straine, imbunatatirea abilitatilor de comunicare in limba engleza si franceza, cat si in limba materna;
 • dezvolarea abilitatilor de documentare, cercetare, selectare, analizare si prelucrare a datelor;
 • dezvoltarea competentelor digitale prin folosirea de noi tehnologii, incurajarea creativitatatii , exprimarii artistice, stimularea curiozitatii intelectuale;
 • imbunatatirea activitatii de predare si invatare folosind rezultatele proiectului, impartasirea si implementarea de bune practici scolare si promovarea unei bune colaborari intre institutiile scolare si profesorii acestora pentru schimburi culturale si educationale de lunga durata.

Activitatile deja parcurse:

 • s-a stabilit grupul de elevi participanti la proiect, s-a desfasurat o video conferinta de prezentare a ambelor grupuri de participanti
 • s-a initiat schimbul de corespondenta intre elevii nostri si elevii de la College Georges Courteline, din Paris, Franta;
 • Profesorii Mihaela Dobos, Denisa Manoiu si Anca Voicu au asistat elevii in stabilirea unei bibliografii de studiat pentru desfasurarea primei etape, de documentare, a proiectului si a intocmirii fiselor de lectura;
 • pregatirea mobilitatii care se va desfasura intre 24 martie-6 aprilie 2013

citeşte restul

14 02, 2020

Comenius - Proiect multilateral Programul “Învățare pe tot parcursul vieții” “Nature is the root of the European understanding” COM-12-PM-318-IS-SK

publicat în Proiecte internaționale

LINK PROIECT - http://www.nreu.eu/

Perioada de desfasurare : 01.10.2012-30.06.2013

Limba de lucru : Engleza

Parteneri :
1. Zakladna Skola Svit Komenskeho-Slovacia
2. Athenee Royal Jean Rostand Philippeville-Belgia
3. CEIP La Arbolada –Spania
4. Szkola Podstawowa Nr.1 Starachowice –Polonia
5. College Pierre Martin-Rauzan-Franta
6. Colegiul “Costache Negruzzi” Iasi-Romania

Coordonator Iasi-Romania-prof. Smaranda Miron

Obiectivele proiectului:

Principalul scop al parteneriatului e cooperarea intre scolile diferitelor tari participante , prin o varietate de activitati in legatura cu natura.
De exemplu :
- Creearea unor trasee in fiecare tara cu explicarea florei , faunei si a solului
- Descoperirea altor tari prin intelegerea diversitatii Comunitatii Europene

Rezultate asteptate :

- Website-ul proiectului
- Logo-ul proiectului
- Copacul prieteniei
- Carte de poezii despre natura
- O macheta a zonei de traseu
- Un ierbar
- Certificat de prim-ajutor
- O trusa de prim-ajutor
- O culegere cu simboluri internationale pentru citirea unei harti

Criterii de selectie elevi pentru participare la proiectul COMENIUS

 • abilitati deosebite de comunicare in limba de lucru a proiectului (limba engleza) cat si limba de comunicare a partenerilor (limba franceza, limba spaniola)
 • abilitati de lucru pe calculator (tehnoredactare, editare text, design fotografie, grafica, film)
 • performante scolare deosebite, participari meritorii la olimpiade si concursuri (in baza portofoliului)
 • toleranta, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare si lucru in echipa
 • curiozitate intelectuala, capacitate discursiva, argumentativa, spirit de initiativa
 • implicare in proiecte, activitati de voluntariat, alte activitati extrascolare
 • disponibilitatea familiei de a oferi gazduire elevilor din tara partenera precum si de a sprijini activitatile proiectului pe durata desfasurarii lor in tara (octombrie 2013)
 • stare buna de sanatate
 • varsta: nascuti in 1999/2000

Criterii de selectie profesori pentru participare la proiectul COMENIUS

 • abilitati deosebite de comunicare in limba de lucru a proiectului (limba engleza) cat si limba de comunicare a partenerilor (limba franceza)
 • toleranta, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare si lucru in echipa
 • experienta in organizarea si coordonarea de proiecte, activitati de voluntariat, excursii si alte activitati extrascolare
 • abilitati de lucru pe calculator (tehnoredactare, editare text, design fotografie, grafica, film)
 • disponibilitate la efort intelectual si adaptare la lucru sub presiunea timpului, spirit de initiativa, spirit de observatie
 • stare buna de sanatate
 • implicare in faza initiala de concepere a proiectului si de gasire a partenerilor externi

citeşte restul

14 02, 2020

Proiectul INTERLINGUA

publicat în Proiecte internaționale

Proiectul INTERLINGUA (în derulare) - iniţiat de KULTUR KONTAKT Austria în parteneriat cu BRITISH COUNCIL Bucureşti (în derulare).

Scop

Conştientizarea elevilor de liceu asupra ipostazelor de student, angajat şi cetăţean într-un alt spaţiu socio-cultural şi formarea unor competenţe interculturale necesare în acest sens.

citeşte restul

14 02, 2020

Proiectul I'm young Shakespeare (2008)

publicat în Proiecte internaționale

Tipul proiectului:

Tineri în acţiune

ţări participante:

Turcia, Georgia, România, Rusia.

Scop:

Realizarea de reprezentări multiculturale ale adolescenţilor, dezvoltarea de deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală / interculturală (conştientizarea propriilor determinări culturale, stereotipuri şi prejudecăti, identificarea acestora la ceilalţi, capacitatea de a relativiza punctele de vedere, abilităţi comunicaţionale şi relaţionale); formarea de atitudini cum ar fi respectul pentru diversitatea culturală, pentru identitatea culturală proprie şi a celorlalţi, refuzul discriminării şi intoleranţei.

citeşte restul

14 02, 2020