Viziunea şi misiunea Colegiului Naţional “Costache Negruzzi” Iaşi

 

VIZIUNEA

Formarea unor tineri creativi, cu o personalitate autonomă, capabili de adaptare într-o societate a cunoaşterii, deschişi către un orizont cultural complex şi pregătiţi pentru provocările lumii contemporane.

MISIUNEA

Misiunea Colegiului „Costache Negruzzi” Iaşi, definită printr-o strategie educaţională complexă, este de a optimiza constant oferta educaţională, în raport cu standardele de calitate naţionale şi europene, ţinând cont de idealurile şi exigenţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

Psihologia succesului, parte componentă a ethos-ului şcolii, este susţinută prin valorificarea tradiţiilor colegiului, dar şi printr-o adaptare permanentă la valorile unei societăţi moderne şi dinamice.

Prin raportare la exigenţele noii Legi a Educației Naționale și a Legii Calităţii, Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi îşi defineşte propriile coordonate de dezvoltare, de evaluare şi promovare a culturii organizaţionale, de relaţionare cu mediul cultural, social şi economic al comunităţii.

Top

Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Politica cookie