Testarea la limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv

TEST DE COMPETENȚE LINGVISTICE -PROBA SCRISĂ

CLASA a V-a - INTENSIV ENGLEZĂ

 

                                                  

NORME DE ACCES ÎN

COLEGIUL NAȚIONAL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI

 

I. INSTRUCȚIUNI DE ACCES ÎN SALA DE EXAMEN

În contextul epidemiologic actual, se impune respectarea unor măsuri specifice de protejare a elevilor și a întregului personal care participă la testul de competențe lingvistice..

 

ACCESUL ÎN CURTEA ȘCOLII va fi permis doar pentru elevii înscriși la testul de competențe lingvistice – proba scrisă  și pentru personalul școlii implicat în organizarea și desfășurarea activității.

Pentru elevii înscriși la testul  de competențe lingvistice (limba engleză) accesul în școală se va face pe la intrare elevi -Vest, str. N. Istrati.

La punctul de acces va fi prezentă o persoană, care va verifica distribuirea elevilor și îi va direcționa conform listelor afișate și repartizării elevilor în sălile de examen. Aici va fi predată declarația pe propria răspundere, completată și semnată de părinte/reprezentant legal (documentul poate fi descărcat AICI). Fără acest document NU este permis accesul în incinta unității școlare!

 

Elevii se vor deplasa apoi pe traseul marcat în curtea școlii, păstrând distanța de cel puțin 2 m față de colegii lor, până la intrarea în școală.

 

II.TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC ȘI ACCESUL ÎN ȘCOALĂ 

Va exista un punct de triaj epidemiologic, la intrarea  vest. Aici vor fi prezente cadrele medicale care vor asigura triajul epidemiologic în vederea respectării măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2, după cum urmează: 

  • Măsurarea temperaturii corporale cu termometre non-contact, valoarea temperaturii limită fiind de 37,3o Celsius. Se interzice intrarea în colectivitate tuturor persoanelor care prezintă temperatura mai mare de 37,3o Celsius la 3 măsurători succesive, la intervale de 5 minute, cu termometre diferite. În cazul în care un candidat se află în această situație, persoana/persoanele care efectuează triajul epidemiologic informează președintele comisiei
  • Aruncarea măștii de protecție cu care elevul s-a deplasat de la domiciliu, în containerul special amenajat și semnalizat corespunzător
  • Dezinfecția mâinilor
  • Primirea unei noi măști de protecție pe care o vor purta până la finalizarea probei scrise

 

III. ACCESUL ÎN SALA DE EXAMEN

După triajul epidemiologic, elevii vor fi conduși către sălile de examen, conform repartizării afișate pe site-ul școlii și pe uși, urmând traseul marcat pe holuri și indicațiile personalului școlii.

 

Pentru a evita aglomerarea la intrarea în școală, se va respecta următoarea planificare pe intervale orare: 

Interval orar

Intrare VEST

Elevii repartizați în sălile

7:40

I08

7:45

I09

7:50

I10

7:55

I11

8:00

I12

8:05

P6

8:10

P7

8:15

P8

8:20

P9

8:25

P10

 

Accesul în săli este permis până la ora 8.30!

Repartizarea elevilor în sălile de examen va fi afișată pe site-ul școlii și la avizier cu 24h înainte de proba scrisă.

În sala de clasă, elevii vor respecta repartizarea în bănci afișată pe ușa sălii de examen și conform etichetelor de pe bănci, păstrând regulile de distanțare și conduita igienico-sanitară corespunzătoare (evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, purtarea măștii de protecție, evitarea contactelor directe cu cei din jur).

 

IV. IEȘIREA DIN ȘCOALĂ, la finalizarea probei scrise,se va face pe ușa principală de acces.

La finalul probelor scrise, elevii vor fi conduși de personalul școlii până la ieșirea din unitatea de învățământ, după cum urmează: 

  • Vor păstra distanța de cel puțin 2 m față de colegi
  • Vor urma traseul marcat de ieșire din școală (intrarea principală)
  • Vor arunca măștile utilizate în recipientul semnalizat corespunzător
  • Vor dezinfecta mâinile
  • Vor primi o nouă mască de protecție pentru deplasarea către domiciliu

Repartizare pe săli

Subiect şi barem

 

Top