26 noiembrie 2015

26 noiembrie 2015

Bibliografie concurs post paznic: 1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 2. Norme metodologice nr. 11/2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003 3. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 333/2003 REZULTATELE FINALE la concursul de ocupare a postului de paznic REZULTATELE FINALE la concursul de ocupare a postului de îngrijitor