Catedra de Chimie

Profesori

prof. Sorohan Vasile
prof. Iftode Daniela
prof. Cozma Jeanina
laborant Căldăraru Mariana

 

Raport de Activitate 
Rezultate anul şcolar 2015-2016

 

Science Week 2016

Program “Lego Skies: Romania – Sri Lanka” 4-5 mai 2016

Video