Mobilitate personal didactic

2 martie 2016

Criterii specifice pretransfer

LISTA POSTURILOR DIDACTICE CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE/INCOMPLETE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

ANUNŢ

GRILA DE EVALUARE PENTRU PROBA DE INTERVIU LA ETAPA DE PRETRANSFER

Programarea probei de interviu

Rezultate inspectia speciala la clasă 11.04.2017

Rezultate finale etapa de pretransfer consimţit 11.04.2017