Reviste ale elevilor

„Corolar” sau despre eternitatea din noi

Ce poate însemna o revistă într-o şcoală? „Totul” – îmi veţi spune, dacă vă gândiţi la forţa cuvântului scris de a învinge timpul – sau „nimic” – îmi puteţi răspunde, dacă vă uitaţi în jur şi vedeţi o lume parcă halucinată, care greu îşi mai găseşte nişte puncte de sprijin în valorile care contează. Este un joc al perspectivei care ne defineşte, în fond, ca oameni…Şi noi suntem totul, tot aşa cum putem fi nimic… Ca dascăl negruzzist, mă voi situa dintru început de partea primului răspuns, nu pentru că celălalt ar echivala cu o negare implicită a înseşi menirii mele, ci din convingerea că idealul desăvârşirii fiinţei prin educaţie trece obligatoriu prin ţesătura de sensuri, căutări, răspunsuri şi mai ales întrebări pe care le poate naşte o revistă creată, cultivată şi lăsată moştenire viitorului de o mână de oameni care cred în ea, pentru că aşa simt, dar şi pentru că sunt învestiţi de ceilalţi să o facă. De aceea, „Corolar” nu reprezintă o adunătură haotică de cuvinte sau două coperte colorate dincolo de care puţini ochi străbat, ci un simbol în sine, născut din forţa intrinsecă – jurnalistică, estetică, pragmatică a revistei -, dar şi extrinsecă, trimiţând către o cultură negruzzistă în al cărei orizont se situează ca într-o matcă.

Primul număr al revistei apare în anul 1968, cu un „cuvânt al înaintaşilor” în care vorbeşte academicianul Iorgu Iordan şi apoi scriitorul Demostene Botez. Cele 58 de pagini litografiate cuprind un adevărat „corolar” al activităţilor şi preocupărilor elevilor şi profesorilor din Liceul Internat de atunci, model care va deveni o constantă – dincolo de schimbările de formă – a publicaţiei. Începând din 1970, când se sărbătoresc 75 de ani de la înfiinţarea liceului, publicaţia va apărea tipărită, cu un format jurnalistic de tip mozaic, în care se regăseşte fascinanta diversitate a vieţii unei şcoli. Viaţa revistei evoluează în convergenţă cu cea a liceului, dar şi a societăţii, motiv pentru care este şi suspendată o perioadă, în anii grei ai „obsedantului deceniu”. „Corolar” va reapărea, însă, după evenimentele din 1989, numărul 15 marcând o evidentă schimbare de ton şi de atitudine, motivate de sentimentul pregnant al libertăţii pe care îl împărtăşea toată lumea.

Mărturii ale diverselor generaţii de negruzzişti de ieri şi de azi dovedesc rolul formativ esenţial pe care l-a avut şi îl are revista „Corolar”, completată de cenaclul cu acelaşi nume, în devenirea celor care s-au exprimat în paginile ei. Scriitorul Sorin Antohi evocă plin de nostalgie anii în care îşi exersa timid condeiul în modesta revistă de la Liceul Internat: „Dar a trebuit să vin de la Oneşti la Iaşi, la Liceul Internat „C. Negruzzi“, pentru a publica primul meu text (un mic eseu pretenţios despre Renoir) în revista liceului, Corolar, condusă de eminentul profesor de Română, Ion Manolache. Compuneam şi eu, ca toţi adolescenţii, proze şi poeme, dar – fiindcă îmi exersam spiritul critic mai întâi reflexiv – mi se părea că nu am totuşi o veritabilă chemare. Colegul meu de clasă şi prietenul apropiat Dan Merişca (dispărut şi el prematur, în noiembrie 1991), evident înzestrat pentru scrisul literar, a început să publice sistematic, să se şi ia tot mai mult în serios ca autor, devenind apoi redactorul-şef al amintitei reviste. Alături de el şi de câţiva colegi din clase mai mari (Dan Camer, Doru Pruteanu şi alţii), frecventam cenaclul „Corolar“, apoi cenaclurile altor licee, cenaclul municipal „Junimea Nouă“, cunoscând mulţi elevi şi studenţi care aveau să facă mai târziu o veritabilă carieră literară şi publicistică.” (Dialog: egoistorie, microistorie, istorie, în Literatură, arte, idei în Alma mater/Dialog (1969 – 1990). Notă asupra ediţiei de Aurelia Stoica şi trei introduceri de Alexandru Călinescu, Sorin Antohi şi Andrei Corbea, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2005). Din aceeaşi perioadă a anilor 70, Sorin Antohi povesteşte cum a descoperit revistele studenţeşti cu uşurinţă, pentru că „ele erau făcute în mare măsură de „negruzzişti“ (nu există foşti negruzzişti! liceul nostru era printre puţinele instituţii care-şi cultivau tradiţia, nu fără mari probleme)”, iar „profesorul Manolache păstra legătura cu foştii săi elevi, îi invita în continuare la cenaclul „Corolar“, ştia să creeze legături între promoţii şi chiar generaţii.” „Corolar” era, aşadar, modelul unui spirit itinerant neobosit, care depăşea graniţele şcolii, consacrându-se ca un sentiment de breaslă în spaţiul cultural şi civic ieşean.

Timpul a trecut, dar revista a rămas, în esenţa ei, aceeaşi, loc de întâlnire, sub taina metaforei sau în ermetismul semnului matematic şi ştiinţific, a vechiului cu noul, a speranţei cu certitudinea, a hazardului cu ordinea. Povestea începută de maeştri – Ioan Manolache, Puiu Filipescu, Romel Moga, Mircea Lesovici, Elena Manea – este astăzi dusă mai departe de simbolici discipoli – Camelia Gavrilă, Mariana Chirilă, Mihaela Doboş, Cezar Zaharia – care au reuşit în fiecare an să umple cu sufletul lor toate golurile timpului risipit alături de colegi şi de elevi, însă regăsit în paginile fie îngălbenite, fie translucide ale unei reviste veritabile, numite „Corolar.” Şi, ca să nu las timpul suspendat, întreb şi răspund odată cu o absolventă 2010 a Colegiului „C. Negruzzi”, mulţi ani redactor-şef al revistei, Despina Ilucă: „De ce iubim Negruzzi?... pentru că putem scrie la „Corolar”, care este o legendă de dinainte de noi…”


Prof. Mihaela Doboş
English at Heart has the following sections:  
  • Insight (articles, essays, reviews, surveys)
  • In the Spotlight, (results at and opinions on  contests)
  • Puck's Corner (creative writing)
  • Celebrations (shows, festivals)
  • Across The Borders (international projects, exchanges, trips)
  • Chill Out (jokes, riddles)
  • Wordified (play-on-words, crossword puzzles, weird words, funny poems about the  English language, interesting word etymologies)
  • The Photo of the Year (the most expressive and meaningful photo)
  • Feed the mind (short funny catchy quotes on topics like: education, music, fashion, homes-houses/accommodation, career building, environment, society, entertainment, technology, sport, etc)
(Suggestions and contributions to be addressed to the contact persons: Gianina Artenie & Eleonora Olaru by the end of Feb. 2011)