Arts Week

Proiectul educaţional Arts Week

ARGUMENT

Formarea personalităţii şi a culturii unui tânăr este un proces complex şi de durată, implicând diverse valori şi dimensiuni ştiinţifice, artistice, civice, morale conturând, în timp, profilul omului modern, flexibil, receptiv, deschis, armonios. Colegiul „C. Negruzzi”, şcoală modernă şi performantă, îşi respectă elevii pregătindu-i nu doar pentru o facultate sau o profesie, ci pentru o viaţă care implică multiple paliere ale cunoaşterii, ale trăirii şi ale comunicării. Dacă informaţia rece sporeşte luciditatea observaţiei şi acuitatea analizei, dar filtrează, poate, sensibilitatea şi emoţia autentică, arta, în diversele ei forme, provoacă spiritul înspre reflecţii şi trăiri neaşteptate, care completează şi desăvârşesc fiinţa. Arts Week îşi propune să ofere elevilor oportunitatea de a experimenta – prin diverse activităţi - forme de expresie, de creaţie şi de receptare artistică inedite, care să-i ajute a-şi descoperi talentele, a-şi forma abilităţi artistice flexibile şi aplicate, a-şi educa gustul estetic.

OBIECTIVE

 • Formarea abilităţilor de receptare şi interpretare a diferitelor forme de artă, în contexte formale şi nonformale.
 • Înţelegerea limbajului artistic şi a corelaţiilor dintre arte.
 • Receptarea sincretică a diferitelor forme de artă.
 • Ierarhizarea valorilor artistice şi formularea unor judecăţi de valore.
 • Receptarea conştientă a frumosului din natură şi din artă.
 • Consolidarea deprinderilor de lucru în echipă, ale solidaritatii si tolerantei.
 • Asumarea de către elevi a unor demersuri culturale şi interculturale complexe, care să contribuie la formarea unei personalităţi deschise şi armonioase.

GRUP ŢINTĂ

Elevi de liceu şi de gimnaziu din Colegiul “C. Negruzzi” şi din alte licee ieşene

COORDONATOR DE PROIECT:

Prof. Dr. Camelia Gavrilă

ECHIPA DE PROIECT - PROFESORI:

 • Prof. Mariana Chirilă
 • Prof. Mihaela Doboş
 • Prof. Cezar Zaharia
 • Prof. Eleonora Olaru

ECHIPA DE PROIECT – ELEVI

 • Băean Maria-Luiza – iniţiator, coordonator grup de elevi
 • Orăşanu Andra Mihaela – iniţiator, coordonator grup de elevi
 • Condrea Daria
 • Stănescu Alexandra
 • Ţibu Ruxandra
 • Drăjneanu Teodora
 • Avădanei Diana
 • Talef Roxana
 • Gheorghiţă Daniel

Ateliere

Negruzzi Digital Art - Atelier de WEB DESIGN

Site-ul proiectului

Atelier de jurnalism

Jurnal Negruzzist