Science Week

Motto: “Imagination is more important than knowledge”

Albert Einstein

Viziunea

În perioada 11 – 15 mai 2009, sub forma unor concursuri cu aplicaţii practice, expoziţii, workshopuri şi vizite la Planetariu li se va arăta elevilor din nouă şcoli ieşene (din clasele V – XII) ce înseamnă ştiinţa hands – on, amuzantă, prezentată sub o forma care le solicită creativitatea, spiritul de echipă, inteligenţa, inventivitatea, complementare cunoştinţelor teoretice.

Misiunea

Beneficiarii proiectului vor fi aproximativ 1000 de tineri şi 45 de profesori din nouă şcoli ieşene: Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Colegiul Naţional, Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Liceul de informatică „Grigore Moisil”, Liceul teoretic „Vasile Alecsandri”, Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir”, Liceul teoretic „Miron Costin”, Liceul teoretic „Al. I. Cuza”. Concursurile se adresează tinerilor preocupaţi de ştiinţă, cu o cultură generală în biologie, chimie, fizică, geografie sau informartică, de noutăţile care apar permanent în aceste domenii, tineri creativi, care să îmbine teoria dobândită la şcoală cu latura practică a ştiinţei, cu capacitatea de a lucra în echipă, de a împărtăţi cunoştinţe cu cei mai mici sau mai mari. Expoziţia va cuprinde, pe de o parte, lucrări ale elevilor, realizate pe o anumită temă, pe baza materialelor din laboratoarele şcolilor, iar pe de o alta, experimente interactive realizate cu sprijinul profesorilor din şcoală, precum şi anumite lucrari/experimente ale facultăţilor de profil sau ale unor instituţii de profil. Totodată, pentru a îmbunătăşi percepţia elevilor despre ştiinţe şi pentru a-i încuraja să se apropie de latura ei aplicată, vom realiza o broşură în format electronic care să prezinte pas – cu – pas experimentele realizate în cadrul Science Week 2009 şi pe care o vom trimite elevilor din baza de date. Workshopurile vor avea menirea de a prezenta noutăţile şi aspecte practice din fiecare din cele cinci domenii. Întrucât anul 2009 este anul internaţional al astrofizicii, celor pasionaţi şi interesai de acest domeniu le vom facilita intrarea la Planetariu.

Obiective

  • Promovarea laturii experimentale ( hands – on) a ştiinţei;
  • Dezvoltarea apetitului elevilor pentru aspecte ale ştiinţelor neprezentate în şcoală, pentru noutăţi şi curiozităţi legate de acestea;
  • Încurajarea formării unei culturi generale în biologie, chimie, fizică, georgafie sau informatică;
  • Încurajarea creativităţii şi spiritului de echipă în rândul participanţilor la concursuri;
  • Încurajarea împărtăşirii cunoştinţelor între cei elevi din clase diferite;
  • Implicarea a minim 1000 de elevi din clasele V - XII în concursurile, workshopurile, vizita de la Planetariu şi expoziţia din cadrul Science Week 2009;
  • Încurajarea implicării civice a tinerilor – minim 25 de voluntari elevi ai Colegiului Naţional “Costache Negruzzi”, din clasele a XI-a şi a X-a;
  • Încurajarea comunicarii dintre mediile universitar şi preuniversitar, dintre elevi şi studenţi şi deci orientarea universitară şi profesională a tinerilor;
  • Implicarea autorităţilor locale, a mediului privat şi a instituţiilor educaţionale în proiecte care susţin dezvoltarea tinerilor;

The history of Science Week

Prima ediţie a Science Week a fost organizată de un coleciv de 22 de elevi din clasa a 10-a A din Colegiul Naţional “Costache Negruzzi” Iaşi, coordonaţi de profesorii de ştiinţe din şcoală (Rodica Perjoiu – fizică şi profesor coordonator proiect, Simona Iancu – geografie, Mihai Ardeleanu – informatică, Maria Gânju şi Vasile Sorohan – chimie, Adina Imbria - biologie), în perioada 26 – 30 mai 2008. Fiecare din cele cinci zile în care s-a desfăşurat proiectul a fost dedicată unei ştiinţe şi a fost structurată pe trei momente importante: expoziţie, workshop şi dezbatere, precum şi un concurs în ziua geografiei. În realizarea acestor activităţi, am fost sprijiniţi de 11 parteneri instituţii educaţionale şi facultăţi de profil. În urma centralizării informaţiilor culese de pe formulare de feedback, am ajuns la concluzia că la Science Week au participat peste 1100 de elevi din şcoală şi 40 de profesori din întreg oraşul, dintre care peste 85% au afirmat că proiectul le-a modificat percepţia despre ştiinţe. Una din cele mai apreciate activităţi a fost concursul din cadrul zilei de geografie, dedicat anul trecut elevilor claselor a V-a şi a VI-a, fapt pentru care anul acesta proiectul va fi axat într-o mai mare măsură pe latura competitivă.