30 decembrie 2019 – REZULTATELE FINALE obţinute la examenul de promovare operator date I (M)