18 septembrie 2019 – Rezultatul obţinut la porba scrisă pentru examenul de promovare pe postul de administrator de patrimoniu II S