17 aprilie 2019 – Concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar perioadă nedeterminata din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (personal didactic-auxiliar, compartiment contabilitate)