Catedra de limba si literatura romana

Profesori

prof.dr. Gavrila Camelia
prof. Chirila Mariana
prof. Chiriac Mariana
prof. dr. Dobos Mihaela
prof. dr. Hirca Luminita
prof. Zaharia Cezar
prof. Bozdoro Adriana
prof. Panaitescu Elena
prof. Nicolaev Maria
prof. Grumeza Diana
prof. Enache Marius Gabriel

Activitate

Activitatea catedrei de Limba şi literatura română din Colegiul „C. Negruzzi” a fost complexă şi variată, implicând deopotrivă dimensiunile ştiinţifice, metodice, educative şi de formare în domeniul specific, dar şi în altele, conexe.

I Activitatea ştiinţifică şi metodică a fost bogată şi diversă, concretizată în rezultate de excepţie la concursuri şcolare şi olimpiade (conform anexei), organizarea unor dezbateri, iniţierea de proiecte, organizarea şi participarea la dezbateri şi simpozioane, continuarea unor parteneriate, susţinerea de lecţii în cadrul CEX etc., după cum urmează. - Publicarea unor lucrări ştiinţifice de specialitate: o Camelia Gavrilă, Mihaela Doboş, Mariana Chirilă, Cezar Zaharia: Limba şi literatura română de la competenţă la performanţă. Ghid de pregătire pentru evaluările din învăţământul primar. o Mihaela Doboş, Despre alfa şi omega în literatura română veche, în caietele Simpozionului naţional Literatura şi celelalte arte, iunie 2010 o Mariana Chiriac, Timp şi cuvânt de început, în caietele Simpozionului naţional Literatura şi celelalte arte, iunie 2010 o Mihaela Doboş, Manual INTERLINGUA, Set de materiale pentru dezvoltarea competenţelor interculturale în şcoli, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, mai 2010 o Mariana Chiriac, Creativitate şi comunicare, în vol. Creativitate şi inovaţie în învăţământ, 2010, Editura Neutrino, Caraş-Severin - Organizarea Cercului metodic al profesorilor de limba şi literatura română, coordonat de prof. Camelia Gavrilă, cu tema Valenţele interculturalităţii, la care au participa 50 de profesori din Iaşi; - Derularea în condiţii foarte bune şi cu rezultate de excepţie a Evaluării Naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a, precum şi a examenului de evaluare a competenţelor de comunicare orală, în cadrul Bacalaureatului 2010. - Organizarea fazei naţionale a Olimpiadei de Limbă, Comunicare şi Literatură Română „Ionel Teodoreanu”, ediţia a V-a, în cadrul căreia prof. dr. Camelia Gavrilă a fost secretar ştiinţific, prof. Mihaela Doboş şi prof. Cezar Zaharia – secretariat tehnic, prof. Mariana Chirilă – evaluator la proba orală. - Îndrumarea elevilor pentru participarea la Concursul naţional de interpretare critică Garabet Ibrăileanu, Concursul de creaţie Poveştile de la Bojdeucă, Concursul de creaţie Tinere condeie, Concursul Leris, Concursul judeţean O masca râde, alta plânge, unde s-au obţinut rezultate foarte bune (cf. bazei de date a şcolii). - Organizarea testării pentru admiterea elevilor în clasa a V-a. - Iniţierea şi derularea seminarului de formare Demersuri interculturale în spaţiul didactic şi în procesul educaţiei pentru cunoaştere şi cultură, organizat de Colegiul “C. Negruzzi” în parteneriat cu ISJ Iaşi, în cadrul Săptămânii Educaţiei Globale: coordonare şi referat ştiinţific – prof. dr. Camelia Gavrilă, referat metodic – prof. Mariana Chirilă, Mariana Chiriac, Adriana Bozdoro, prezentare de proiect – prof. Mihaela Doboş, lecţie deschisă – prof. Mariana Chiriac, realizarea unui site educaţional – prof. Cezar Zaharia, referat pe tema interferenţelor culturale – prof. dr. Luminiţa Hîrcă. - Coordonarea ultimului număr al revistei Corolar (Camelia Gavrilă, Mihaela Doboş, Cezar Zaharia). - Prof. Mihaela Doboş, Mariana Chirilă, Cezar Zaharia şi Luminiţa Hârcă au continuat colaborarea cu CEX Iaşi. - Prof. Mariana Chiriac a îndrumat practica pedagogică pentru studenţii de la Facultatea de Litere, anul III. - Prof. Mariana Chiriac şi Mariana Chirilă au participat la o lansare de carte, în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza,” împreună cu elevii claselor a IX-a A, a IX-a C şi a IX-a E. - Elevi coordonaţi de prof. Mriana Chirilă şi Mariana Chiriac au participat şi au obţinut premii la Simpozionul Naţional „Literatura şi celelalte arte”. - Prof. Camelia Gavrilă, Mihaela Doboş, Mariana Chiriac şi Cezar Zaharia au desfăşurat activităţi specifice funcţiei de metodist ISJ (inspecţii curente şi speciale, realizarea unor materiale, participarea la şedinţe de lucru etc.). - Prof. Adriana Bozdoro şi Mariana Ciobanu au participat, în calitate de prof. asistenţi, la Proba de evaluare a competenţelor digitale, respectiv la Proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă străină, din cadrul examenului de Bacalaureat 2010.

II. Activitatea educativă - Implicarea catedrei în derularea proiectului educaţional Arts Week: coordonare – prof. dr. Camelia Gavrilă, realizarea proiectului – prof. Mihaela Doboş, coordonator maraton teatral (secţiunea limba română) – prof. Cezar Zaharia, coordonator concurs de eseuri „Identitate prin creaţie” – prof. Mariana Chirilă (mai 2010); - Membrii catedrei au contribuit la iniţierea, proiectarea, organizarea şi derularea proiectului Ziua Porţilor Deschise pentru elevii de clasa a IV-a din Iaşi: coordonare – prof. dr. Camelia Gavrilă, prezentare teoretică: Creativitatea şi imaginaţia – premise ale succesului şcolar şi competiţional – prof. Mihaela Doboş, lansare de carte; prof. Luminiţa Hîrcă a susţinut o lecţie-workshop cu tema “Învăţaţi jucându-vă!” – martie 2010; - Prof. Cezar Zaharia, în calitate de consilier educativ, a coordonat standul Colegiului “Costache Negruzzi” în cadrul Salonului Ofertelor Educaţionale, organizat de CJAPP şi ISJ Iaşi – aprilie 2010; - Toţi membrii catedrei s-au implicat în Campania de colectare de cărţi „Ai citit o carte, dă-o mai departe”, din cadrul Proiectului „Bursa, o şansă pentru copiii din mediul rural”, coordonat de World Vision România, martie – aprilie 2010. - Un elev îndrumat de prof. Mariana Chirilă a obţinut Premiul III la Concursul national Mesajul meu antidrog (sectiunea eseu) - Toţi membrii catedrei au coordonat elevii spre vizionarea unor spectacole, vizitarea unor muzee, a Grădinii Botanice etc. - Prof. Mariana Ciobanu a participat, împreună cu elevii la Târgul Internaţional de carte Primăvara cărţilor, mai 2010. - Prof. Mihaela Doboş a organizat pentru elevii clasei a VII-a D, în parteneriat cu prof. de geografie, o tabără de vară, cu tema: Parcul Naţional Munţii Apuseni – coordonate geografice, ecologice şi culturale, în cadrul proiectului „GREEN” (iulie 2010).

III. Activitatea de formare continuă - Prof. dr. Camelia Gavrilă a participat la stagiul de formare din cadrul proiectului strategic Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor organizat de MECI în parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) şi cu organizaţia olandeză International Child Development Initiatives (ICDI). - Prof. Mariana Chiriac a participat la Simpozionul internaţional de comunicări ştiinţifice Creativitate şi inovaţie în învăţământ, martie 2010, Caraş-Severin - Prof. Luminiţa Hîrcă a susţinut inspecţia specială de echivalare a doctoratului cu gradul didactic I; - Prof. Adriana Bozdoro a susţinut Inspecţia curentă II pentru obţinerea gradului II; - Prof. Mihaela Doboş a participat la seminarul de încheiere a proiectului „Interlingua”, contribuind la realizarea standului de prezentare a proiectului Colegiului „C. Negruzzi”: „A studia, a munci, a trăi oriunde”, eveniment organizat de Britisch Council Bucureşti, în parteneriat cu Kulturkontact Austria şi MECI - Prof. Cezar Zaharia a participat la stagiul Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală, susţinut de Organizaţia Salvaţi copiii!, în parteneriat cu MECTS – mai 2010; - Prof. Mihaela Doboş şi Mariana Chiriac au participat la Simpozionul Naţional „Literatura şi celelalte arte”, organizat de Colegiul Naţional Iaşi.

RECOMANDARI PENTRU LECTURA SUPLIMENTARA

CLASA a V-a

 1. Mircea Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor
 2. Michael Ende, Povestea fără sfârşit
 3. Ionel Teodoreanu, La Medeleni(vol. I)
 4. Barbu Ştefănescu Delavrancea, Domnul Vucea
 5. Ion Creangă, Amintiri din copilărie
 6. Jules Verne, Căpitan la 15 ani, Insula misterioasă etc
 7. Otilia Cazimir, Poveşti
 8. Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor (eventual fragmente)
 9. Ştefan Augustin Doinaş, Balade
 10. Mihail Sadoveanu, Povestiri
 11. Cezar Petrescu, Fram, ursul polar
 12. I. L. Caragiale, Schiţe
 13. Marin Sorescu, Unde fugim de-acasă
 14. Nichita Stănescu, Gheorghe Tomozei, Carte de citire, carte de iubire
 15. Mihai Eminescu, Făt –Frumos din lacrimă
 16. Costache Negruzzi, Cum am învăţat româneşte
 17. Cezar Petrescu, Pif, Paf, Puf sau o vacanţă de pomină
 18. Mark Twain, Aventurile lui Huckeberry Finn
 19. Molnar Ferenc, Băieţii din strada Pal
 20. I. Al. Brătescu- Voineşti, Moartea lui Castor, Bietul Tric
 21. Rudyard Kipling, Cărţile junglei
 22. Jack London, Mihail, câine de vânătoare, Colţ Alb
 23. Alphonse Daudet, Tartarin din Tarascon
 24. Charles Coster, Till Ulenspiegel
 25. Tudor Arghezi, Cartea cu jucării, Prisaca
 26. Ana Blandiana, Întâmplări din grădina mea
 27. Eusebiu Camilar, Povestiri eroice
 28. Petre Dulfu, Isprăvile lui Păcală
 29. Ion Mitru, Din marile legende ale lumii
 30. Andrew Lang, Legendele Troiei şi Greciei
 31. Terry Pratchett, O pălărie plină de cer, Piramide, Stranii surate, Uluitorul Maurice şi rozătoarele lui ducate
 32. J. M. Barrie, Peter Pan
 33. Jerome K. Jerome, Vacanţă cu copiii mei, Trei într-o barcă
 34. P. L. Travers, Mary Popins în Parc etc.

clasa a VI-a

 1. Ionel Teodoreanu, La Medeleni
 2. Radu Tudoran, Toate pânzele sus
 3. Mihail Sadoveanu, Neamul Şoimăreştilor
 4. Elvira Bogdan, Talismanul de Safir, Domniţa Ruxandra
 5. Jack London, Colţ Alb
 6. Jerome K. Jerome, Trei într-o barcă
 7. Herbert George Wells, Maşina Timpului, Omul invizibil
 8. Nicolae Labiş, Moartea căprioarei
 9. Mihai Eminescu, Lacul, Dorinţa, Floare albastră, Crăiasa din poveşti
 10. Mircea Cărtărescu, Fata cu şosete de diamant, Steluţe în genele ei
 11. Mioriţa, Monastirea Argeşului, Pintea Viteazul, Soarele şi luna (balade populare)
 12. Ştefan Augustin Doinaş, Mistreţul cu colţi de argint
 13. Vasile Alecsandri, Chiriţa în provinţie, Chiriţa în Iaşi
 14. I.L. Caragiale, O scrisoare pierdută
 15. Victor Ion Popa, Take, Ianke şi Cadîr, O mie şi una de nopţi
 16. Mihai Eminescu, Făt-Frumos-din-Lacrimă, Călin Nebunul
 17. Constantin Chiriţă, Cireşarii
 18. Ioan Slavici, Budulea Taichii
 19. Charles Dickens, Oliver Twist, David Cooperfield
 20. Maxim Gorki, Copilăria
 21. Victor Hugo, Mizerabilii
 22. Erich Kästner, Emil şi detectivii
 23. Hector Malot, Singur pe lume
 24. Herman Melville, Robin Hood
 25. James Fenimore Cooper, Ultimul mohican
 26. Antoine de Saint-Exupéry, Micul prinţ
 27. Grigore Alexandrescu, Fabule
 28. Jean de la Fontaine, Fabule
 29. Herman Melville, Moby Dick
 30. Alphonse Daudet, Tartarin din Tarascon, Port-Tarascon
 31. Gragham Green, La drum cu mătuşa mea
 32. Alexandre Dumas, Cei trei muschetari
 33. Paul Féval, Cocoşatul, Misterele Londrei
 34. Rafael Sabatini, Scaramouche
 35. Jules Verne, O călătorie spre centrul pământului, Ocolul pământului în 80 de zile, 20000 de leghe sub mări
 36. Alexandru Mitru, Din marile legende ale lumii, Legendele Olimpului
 37. Alexandru Odobescu, Doamna Chiajna
 38. Elvira Bogdan, Domniţa Ruxandra
 39. Rafaelo Giovagnolli, Spartacus
 40. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis?, Prin foc şi sabie
 41. Walter Scott, Ivanhoe
 42. Henry Gilbert, Robin Hood
 43. Isaac Asimov, Pulbere de stele

CLASA a VII-a

1. Balade culte

George Coşbuc, Paşa Hassan, Moartea lui Gelu

Aron Cotruş, Horea

Nichita Stănescu,   Veche întâmplare

Vasile Alecsandri, Noaptea Sfântului Andrii

2. Poeme eroice

Vasile Alecsandri, Dan, căpitan de plai , Golia ticălosul

Mihai Eminescu, Scrisoarea III

3. Parabole

Parabola vameşului şi a fariseului, Parabola sămănătorului

4. Nuvele

Barbu Ştefănescu Delavrancea, Hagi Tudose

Liviu Rebreanu, Catrastofa, Iţic Ştrul, dezertor

Fănuş Neagu, Dincolo de nisipuri

Mihail Sadoveanu, Cozma Răcoare

George Călinescu, În tren

Mircea Eliade, Tabăra de la Sibiu

Mihail Sadoveanu, Hultanul

Vasile Voiculescu, Căprioara din vis

5. Romane

Marin Preda, Morometii, vol. I

Mihail Sadoveanu, Baltagul

Jules Verne, Doi ani de vacanţă

Jonathan Swift, Călătoriile lui Guliver

Charles Dickens, David Coperfield

Francois Rebelais, Gargantua şi Pantagruel

Daniel Defoe, Robinson Crusoe

Agatha Christie, Zece negri mititei

6. Imnuri şi ode

Andrei Mureşanu, Deşteaptă-te, române–

Mihai Eminescu, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie

Ioan Alexandru, Imnul Albei-Iulia

Lucian Blaga, Odă simplisimei flori

7. Psalmii

Tudor Arghezi, Psalmi

Alexandru Macedonski, Psalmi moderni –

8. Poezii

Mihai Eminescu, Doina

Tudor Arghezi, Lumină lină

Nicolae Labiş, Moartea căprioarei

Vasile Voiculescu, Florii

CLASA A VIII-A

 • M. Eminescu, Fiind băiat, păduri cutreieram
 • Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop
 • J. D. Salinger, De veghe în lanul de secară
 • Alain Fournier, Cărarea pierdută
 • Nina Cassian, Poezii în limba spargă
 • Tudor Arghezi, Prefaţă la Ţara piticilor
 • Mircea Cărtărescu, Orbitor
 • Simona Popescu, Exuvii
 • J.W.Goethe, Poezie şi adevăr
 • Italo Calvino, Baronul din copaci
 • Ioan Slavici, Mara
 • Duiliu Zamfirescu, Viaţa la ţară
 • Hortensia Papadat-Bengescu, Concert din muzică de Bach
 • Marin Preda, Moromeţii
 • Fănuş Neagu, Vară buimacă,
 • Honoré de Balzac, Moş Goriot
 • John Steinbeck, La răsărit de Eden .
 • Ion Ghica, Şcoala acum 50 de ani
 • L. Caragiale, Bacalaureat, Triumful talentului, Un pedagog de şcoală nouă
 • D. R. Popescu, Leul albastru
 • Ioan Groşan, Marea amărăciune
 • Radu Petrescu, Ocheanul întors
 • James Joyce, Portretul artistului în tinereţe
 • Branislav Nuşici, Anii de şcoală
 • G. Galaction, De la noi la Cladova
 • G. Ibrăileanu, Adela
 • Mircea Eliade, Maitreyi
 • Radu Petrescu, Matei Iliescu
 • Mircea Cărtărescu, Travesti
 • Shakespeare, Romeo şi Julieta
 • M. Eminescu, Dorinţa, Floare albastră, Sara pe deal
 • G. Coşbuc, Mânioasă, Nu te-ai priceput, Rea de plată
 • Lucian Blaga, Nu-mi presimţi, Lumina raiului, Izvorul nopţii
 • Tudor Arghezi, Creion, Morgenstimmung
 • Nichita Stănescu, Adolescenţi pe mare
 • Mircea Cărtărescu, Poema chiuvetei, Mica elegie
 • Ion Ghica, O călătorie de la Bucureşti la Iaşi înainte de 1848
 • V. Alecsandri, Balta Albă, Istoria unui galbân
 • Ion Marin Sadoveanu, Sfârşit de veac în Bucureşti
 • G. Călinescu, Cartea nunţii
 • Gabriela Adameşteanu, Dimineaţa pierdută
 • Victor Hugo, Mizerabilii
 • Honoré de Balzac, Iluzii pierdute
 • Jack London, Martin Eden
 • Panait Istrati, Chira Chiralina
 • Jean Bart, Europolis
 • M. Sadoveanu, Zodia cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă
 • Radu Tudoran, Toate pânzele sus
 • Miguel de Cervantes, Don Quijote
 • E. Hemingway, Bătrânul şi marea
 • Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis
 • I.L. Caragiale, La Hanul lui Mânjoală, Kir Ianulea, Calul Dracului
 • Mircea Eliade, 12.000 de capete de vite
 • V. Voiculescu, Şarpele Aliodor
 • Dino Buzzati, Secretul pădurii bătrâne
 • Ioan Slavici, Moara cu noroc
 • Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraţilor
 • Milan Kundera, Gluma
 • P. B. Shelley, Prometeu dezlănţuit.
 • Simone de Beauvoir, Aventurile unei fete cuminţi
 • L. Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor
 • Goethe, Poezie şi adevăr
 • V. Nabokov, Vorbeşte, memorie!
 • Marin Preda, Viaţa ca o pradă
 • N. Steinhardt, Jurnalul fericirii
 • Andrei Pleşu, Minima moralia
 • H. R. Patapievici, Cerul văzut prin lentilă
 • Shakespeare, Antoniu şi Cleopatra
 • L. Caragiale, În Nirvana