11 aprilie 2019 – Concurs pentru ocuparea a unui post de îngrijitor, perioadă nedeterminată, vacant, din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (personal nedidactic, departament administrativ)