Evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale 2017

PROBA C – 14-16 iunie 2017

Rezultate finale


REZULTATE PROBA C 14-16 iunie 2017

Repartizare proba orala


REPARTIZARE PROBA C ORAL – 15 iunie 2017

Repartizare proba scrisa


REPARTIZARE PROBA C SCRIS – 14 iunie 2017

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL NAȚIONAL BACALAUREAT 2017 EVALUAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ – PROBA C
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal – Proba C, se desfășoară, conform Calendarului de Bacalaureat 2017, în zilele de miercuri, 14 iunie 2017 – proba scrisă și audio-text și în zilele de joi, 15 iuie 2017 și vineri, 16 iunie 2017 – proba orală.
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională se face prin trei tipuri de probe, astfel:
– Proba de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, fiind evaluate competențele privind receptarea textului audiat;
– Proba scrisă, cu durata de 120 de minute, în care se evaluează competențele privind receptarea textului citit și producerea de mesaje scrise;
– Proba orală, în care se evaluează competențele de producere de mesaje orale și interacțiunea orală.

Candidații vor fi prezenți miercuri, 14 iunie 2017 în sălile de examen cel târziu până la ora 11.30 și se vor legitima pe baza unui act de identitate.
Proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă, care se desfășoară pentru toți candidații în aceeași zi, respectiv miercuri, 14 iunie 2017, are următorul program:
– Ora de începere a Probei C de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă audio-text este ora 12.00;
– Ora de începere a probei scrise din cadrul probei C de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă începe la ora 13.00
În zilele de 15 și 16 iunie 2017 se va susține proba orală a probei C – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă modernă, după repartizarea care va fi afișată cu 24 de ore înaintea probei.
Revenim cu rugămintea de a verifica opțiunile și recunoașterea probelor – tabelele pentru verificare sunt afișate la avizierul școlii; candidații sunt rugați să semnaleze de urgență orice neconcordanță la secretariat.


PROBA D SCRIS – 9-13 iunie 2017


REZULTATE PROBA D SCRIS – 9-13 iunie 2017

REPARTIZARE PROBA D SCRIS – 9-13 iunie 2017

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL NAȚIONAL BACALAUREAT 2017 EVALUAREA COMPETENȚELOR DIGITALE – PROBA D
Evaluarea competențelor digitale – Proba D, se desfășoară, conform Calendarului de Bacalaureat 2017, în zilele de 9, 12 și 13 iunie 2017.
Ora de începere a Probei D este ora 13.00, iar durata probei este 13.00 – 14.30.
Candidații se vor prezenta în laboratoarele de informatică unde sunt repartizați cel târziu până la ora 12.30 și se vor legitima pe baza unui act de identitate!
La avizierul școlii se afișează repartizarea candidaților cu 24 de ore înaintea datei de susținere a probei D – evaluarea competențelor digitale.
Revenim cu rugămintea de a verifica opțiunile și recunoașterea probelor – tabelele pentru verificare sunt afișate la avizierul școlii; candidații sunt rugați să semnaleze de urgență orice neconcordanță la secretariat.

PROBA A ORAL – 6-7 iunie 2017

Anunt
Atributii
Extras metodologie

REPARTIZARE PROBA A ORAL – 6 iunie 2017

REPARTIZARE PROBA A ORAL – 7 iunie 2017

REZULTATE PROBA A ORAL

  • Copyright

    Copyright © 2018 Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iași. Toate drepturile rezervate.