Simularea probelor scrise a examenelor naționale – martie 2017

Informații utile privind simularea probelor scrise a examenelor naționale – martie 2017

Conform Ordinului MECȘ nr. 3004/04.01.2017 și a Ordinului MEN nr. 3150/31.01.2017 pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul nr. 3004/2017, Calendarul simulării naționale pentru elevii claselor a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național 2017 este următorul:

  • Luni, 13 martie 2017Limba și literatura română – proba scrisă (clasa a VIII-a) și proba Ea) – proba scrisă la clasele a XI-a și a XII-a;
  • Joi, 16 martie 2017Matematică – proba scrisă (clasa a VIII-a) și proba Ec) – proba scrisă   la Matematică/ Istorie, funcție de profil, pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a;
  • Vineri, 17 martie 2017 – Proba scrisă Ed) la alegere, conform profilului, doar pentru elevii claselor a XII-a.

Evaluare Națională – clasa a VIII-a:

  • Ora  începerii probelor este 900. Probele se vor desfășura în intervalul orar 900-1100.
  • Accesul elevilor în sălile de examen va fi permis în intervalul orar 8.00-8.30, pe baza unui act de identitate (carnet elev, CI).

Bacalaureat – clasele a XI-a și a XII-a:

  • Ora  începerii probelor este 900. Probele se vor desfășura în intervalul orar 900-1200.
  • Accesul elevilor în sălile de examen va fi permis în intervalul orar 8.00-8.30, pe baza unui act de identitate (carnet elev, CI).

Repartizarea pe săli se va afişa cu 24 de ore înaintea fiecărei probe, la avizier și pe site-ul școlii.

Extras metodologie:

Art.56 – (1) Accesul candidaților în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

(2) Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale,dicționare, notițe,

însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.   Asistenții vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea dispozițiilor  referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către presedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și, după caz, la sancționarea asistenților.

Candidații care au fost eliminați de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai  pot  participa  la  probele  următoare  și sunt  declarați „eliminați   din examen”,   fără posibilitatea  recunoașterii, în sesiunile  următoare, a  notelor  la  probele  promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră  că acești candidați nu au promovat examenul de bacalaureat.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală; nici un elev nu poate părăsi sala de examen decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. În cazuri în care un elev nu se simte bine poate ieși temporar din sală însoțit de un asistent până la înapoierea în sala de examen.

 

13 Martie 2017

Repartizare pe săli – Simulare Bacalaureat

Repartizare pe săli – Simulare Evaluare naţională

 

16 Martie 2017

Repartizare pe săli – Simulare Bacalaureat

Repartizare pe săli – Simulare Evaluare naţională

 

17 Martie 2017

Repartizare pe săli – Simulare Bacalaureat

SALA DE BAGAJE PENTRU ZIUA DE 17 martie 2017 – SALA P 8

  • Copyright

    Copyright © 2018 Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iași. Toate drepturile rezervate.