EVALUARE NATIONALA 2014

În atenția elevilor de clasa a VIII-a,
candidați la examenul de Evaluare Națională 2014

Probele scrise se desfășoară în zilele de:
– 23 iunie 2014 – Limba și literatura română
– 25 iunie 2014 – Matematică

Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8.30, pe baza actului de identitate (carte de identitate sau certificat de naștere)

Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 09.00.

Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru.
Pentru proba de la disciplina „Matematică”, elevii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul.

Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasă de către preşedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, şi la notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat.

Repartizare pe săli pentru proba de MATEMATICA
25 iunie 2014

  • Copyright

    Copyright © 2018 Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iași. Toate drepturile rezervate.