Colegiul Național “Costache Negruzzi” Iaşi, pentru a patra oară certificat cu titulatura de “Școală Europeană”

          COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI obține pentru a patra oară consecutiv certificatul și titulatura de “Școală  Europeană” in cadrul celei de-a 16 editii a Competitiei Nationale organizate de  Ministerul Educației Naționale. situându-se în fața celorlalte instituții ieșene din învățământul preuniversitar candidate în acest an. După edițiile dn 2010 și 2013, 2016, certificarea colegiului nostru cu titlul „Școală Europeană”, într-o competiție ce a adunat 136 de instituții școlare din țară (număr record față de celelalte ediții), ne conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale și determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte europene din cadrul programelor Erasmus+ (2014-2020). Competiția a constat în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii. Odată obţinut, certificatul „Şcoala Europeană” este valabil pentru o perioada de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul.

          Dintre cele mai importante valori europene dezvoltate în şcoala noastră si care au contribuit la îndeplinirea misiunii acesteia putem menționa: promovarea performanțelor, inovațiilor, a gândirii critice și creative, formarea de competențe-cheie în concordanță cu cerințele moderne ale economiei de piață, dezvoltarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții. Dimensiunea europeană ce conferă calitate educației promovate de Colegiul Național ”Costache Negruzzi” se datorează managementului școlar și dezvoltării unei culturi organizaționale solide, desfășurării de acțiuni si proiecte ce au încurajat dialogul intercultural, solidaritatea, toleranța, egalitatea de șanse, respectarea drepturilor fundamentale ale omului și afirmarea identității naționale. Colegiul Național ”Costache Negruzzi” a promovat permanent valorile școlii românești  în spațiul european prin colaborarea cu școli partenere din Europa pentru asigurarea calității în educație, crearea în rândul elevilor a sentimentului de apartenență la o Europă unită, stabilă, prosperă, a unei perspective europene și globale, formarea unei conștiințe, identități, cetățenii europene active şi totodată a unei personalități responsabile.

          Decernarea premiilor pentru câştigătorii competiţiei naționale ”Şcoala Europeană” 2019 a avut loc la Palatul Parlamentului din Bucureşti, în data de 4  iunie a acestui an.

  • Copyright

    Copyright © 2020 Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iași. Toate drepturile rezervate.