Olimpiada interdisciplinară Științele Pământului – etapa județeană – ianuarie 2019

Precizări privind Olimpiada interdisciplinară Științele Pământului

Etapa judeţeană a Olimpiadei interdisciplinare Științele Pământului se va desfăşura în ziua de sâmbătă, 19 ianuarie 2019,între orele 10:00-13:00 la Colegiul Național ,,Costache Negruzzi’’, Iași.

Accesul elevilor în sălile de concurs este permis pe baza actului de identitate, între orele 9:00-9:30.

Adresa OISP 2019 (2) Termenul de analiză și răspuns la contestații nu poate depăși 24 ore de la încheierea depunerii contestațiilor pentru etapa națională și 72 de ore pentru etapa județeană/ a sectoarelor municipiului București. Pentru orice etapă de desfășurare a competițiilor, rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor sunt definitive.

Conform ORDIN M.E.N., pentru modificarea și completarea anexei nr.1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare.

Comisia județeană de organizare şi evaluare,

Subiecte și bareme Subiecte Bareme

  • Copyright

    Copyright © 2019 Colegiul Național "Costache Negruzzi" Iași. Toate drepturile rezervate.